ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Starosty Sulęcińskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-09 14:42:31

2017

Data Numer Zarządzenia
Tytuł Zarządzenia
28.12.2017 92/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Powiecie Sulęcińskim
11.12.2017 91/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
08.12.2017 90/2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47/2013 Starosty Sulęcińskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania, kompetencji i trybu pracy Powiatowej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Powiecie Sulęcińskim
07.12.2017 89/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników aktywów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, użytkowanych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
28.11.2017 88/2017 w sprawie powołania komsiji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
27.11.2017 87/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia nabowu na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
22.11.2017 86/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
21.11.2017 85/2017 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
21.11.2017 84/2017 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników aktywów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, użytkowanych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
21.11.2017 83/2017 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury
21.11.2017 82/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
21.11.2017 81/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2010 Starosty Sulęcińskiego z dnia 24.08.2010 r. w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
21.11.2017 80/2017 w sprawie powołania Komisji ds. majątku w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
10.11.2017 79/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
10.11.2017 78/2017 w sprawie określenia trybu ustalania opłat odpowiadających ponoszonym przez Starostwo powiatowe w Sulęcinie dodatkowym kosztom udostępniania informacji publicznej na wniosek osoby wykonującej prawo dostępu do informacji, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku
10.11.2017 77/2017 w sprawie uchylenia zarządzenia Starosty Sulęcińskiego nr 61/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie ustalenia opłat związanych z udostępnieniem informacji publicznej
07.11.2017 76/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
24.10.2017 75/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
24.10.2017 74/2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
18.10.2017 73/2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
18.10.2017 72/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18a
11.10.2017 71/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2014 Starosty Sulęcińskiego z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
09.10.2017 70/2017 w sprawie przyznania Nagrody Starosty Sulęcińskiego oraz ustalenia jej wysokości nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński
09.10.2017 69/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2016 Starosty Sulęcińskiego z dnia 4 października 2016 w sprawie powołania i upoważnienia zespołów kontrolnych do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych obejmujących zbiory danych z baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi oraz wprowadzenia procedury postepowania w sprawie prowadzenia, przekazywania i zakresu weryfikacji baz danych oświatowych w tzw. „starym” Systemie Informacji Oświatowej
09.10.2017 68/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 26/2012 Starosty Sulęcińskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sulęcińskiego
22.09.2017 67/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
22.09.2017 66/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
22.09.2017 65/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
22.09.2017 64/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
12.09.2017 63/2017 w sprawie powołania komisji do licytacji sprzedaży mienia ruchomego
12.09.2017 62/2017 w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
12.09.2017 61/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2017 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
07.09.2017 60/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
07.09.2017 59/2017 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
05.09.2017 58/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży w trybie konkursu ofert składnika majątku ruchomego będącego własnością powiatu sulęcińskiego
31.08.2017 57/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych drogi powiatowej nr 1247 F odc. Grabów-Walewice-A2
25.08.2017 56/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej w 2017 roku wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
21.08.2017 55/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
17.08.2017 54/2017 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu
17.08.2017 53/2017 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury
17.08.2017 52/2017 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Starosty Sulęcińskiego
10.08.2017 51/2017 w sprawie zmiany preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok przyjętego zarządzeniem nr 36/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
02.08.2017 50/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2017 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
02.08.2017 49/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży w trybie konkursu ofert składnika majątku ruchomego będącego własnością powiatu sulęcińskiego
31.07.2017 48/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
17.07.2017 47/2017 w sprawie  zasad i trybu informowania Starosty Sulęcińskiego o stanie bezpieczeństwa publicznego i sytuacjach kryzysowych występujących na terenie Powiatu Sulęcińskiego
29.06.2017 46/2017 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sulęcinie
22.06.2017 45/2017 w sprawie przyznania stypendium naukowego jednorazowego Starosty Sulęcińskiego
19.06.2017 44/2017 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
12.06.2017 43/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
29.05.2017 42/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie planu kont i zasad prowadzenia rachunkowości
18.05.2017 41/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
10.05.2017 40/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
10.05.2017 39/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
04.05.2017 38/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
28.04.2017 37/2017 w sprawie przyznania stypendium naukowego jednorazowego Starosty Sulęcińskiego
24.04.2017 36/2017 w sprawie zmiany preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok przyjętego Zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 23 lutego 2017 r.
21.04.2017 35/2017 w sprawie powołania Komisji socjalnej do gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
18.04.2017 34/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej w 2017 roku wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
18.04.2017 33/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
18.04.2017 32/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
18.04.2017 31/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
13.04.2017 30/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
13.04.2017 29/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2016 Starosty Sulęcińskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
06.04.2017 28/2017 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie regulaminu udzielania zamówień publicznych dotyczących usług społecznych o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 750 000 euro
03.04.2017 27/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
31.03.2017 26/2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2017 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
27.03.2017 25/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
24.03.2017 24/2017 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 27/2006 Starosty Sulęcińskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 19 września 2006 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na obszarze Powiatu Sulęcińskiego
24.03.2017 23/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 19.01.2015 w sprawie wprowadzenia „Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie”
22.03.2017 22/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
14.03.2017 21/2017 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sulęcinie
10.03.2017 20/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
10.03.2017 19/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
03.03.2017 18/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
23.02.2017 17/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
21.02.2017 16/2017 w sprawie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
14.02.2017 15/2017 w sprawie planu urlopów wypoczynkowych na 2017 rok
14.02.2017 14/2017 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
14.02.2017 13/2017
w sprawie powołania Komisji doradczej do scalenia gruntów wsi Ownice, gmina Słońsk
14.02.2017 12/2017
w sprawie powołania Komisji doradczej do scalenia gruntów obrębu Krępiny i części Krzeszyc, gmina Krzeszyce
30.01.2017 11/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Sulęcińskiego z dnia 21.11.2014 roku nr 52/2014 w sprawie zasad przyznawania świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
19.01.2017 10/2017 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Tursku w 2017 roku
19.01.2017 9/2017 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
16.01.2017 8/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
16.01.2017 7/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
12.01.2017 6/2017 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin, powiat sulęciński
11.01.2017 5/2017 w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CPR wraz z modułami zadaniowymi dla każdego stopnia
11.01.2017 4/2017 w sprawie działania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w roku 2017
11.01.2017 3/2017 w sprawie powołania składu zespołu powypadkowego
02.01.2017 2/2017 w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
02.01.2017 1/2017 w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2017 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie

2016

Data Numer Zarządzenia
Tytuł Zarządzenia
27.12.2016 88/2016 w sprawie gospodarki  kasowej  w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
22.12.2016 87/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym, Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
19.12.2016 86/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
12.12.2016 85/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
08.12.2016 84/2016
w sprawie zmiany preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
na 2016 rok
05.12.2016 83/2016
w sprawie zmiany preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
na 2016 rok
30.11.2016 82/2016 w sprawie ustalenia procedur obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
30.11.2016 81/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
29.11.2016 80/2016 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego w miejscowości Lubniewice, powiat sulęciński.
28.11.2016 79/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
25.11.2016 78/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji, Polityki Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
25.11.2016 77/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Wydziale Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
21.11.2016 76/2016 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji, metodą spisu z natury, składników aktywów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii użytkowanych przez Powiat Sulęciński
18.11.2016 75/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2015 z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej do gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
18.11.2016 74/2014 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. pieczęci w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
15.11.2016 73/2016 w sprawie upoważnienia pani Grażyny Sobieraj – dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie do udzielania zwolnień rodziców albo ucznia z całości lub z części opłat za posiłek w stołówce szkolnej ZSLiZ w Sulęcinie
09.11.2016 72/2016 w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Prozorowicza – Wicestarosty Sulęcińskiego
09.11.2016 71/2016 w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Zawadzkiego – etatowego członka Zarządu Powiatu Sulęcińskiego
09.11.2016 70/2016 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kuszka Sekretarza Powiatu
07.11.2016 69/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do prowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
04.11.2016 68/2016 w sprawie zmiany preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok
03.11.2016 67/2016 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego zgrywającego działania służb, inspekcji i straży z elementami zarządzania kryzysowego pk. „Scena 2016” w powiecie sulęcińskim
24.10.2016 66/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
11.10.2016 65/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2016 Starosty Sulęcińskiego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie powołania i upoważnienia zespołów kontrolnych do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych obejmujących zbiory danych z baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi oraz wprowadzenia procedury postępowania w sprawie prowadzenia, przekazywania i zakresu weryfikacji bazy danych oświatowych w tzw. „starym” Systemie Informacji Oświatowej
11.10.2016 64/2016 w sprawie  przyznania Nagrody Starosty Sulęcińskiego oraz ustalenia jej wysokości nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński
04.10.2016 63/2016 w sprawie powołania i upoważnienia zespołów kontrolnych do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych obejmujących zbiory danych z baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi oraz wprowadzenia procedury postępowania w sprawie prowadzenia, przekazywania i zakresu weryfikacji bazy danych oświatowych w tzw. „starym” Systemie Informacji Oświatowej
28.09.2016 62/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2014 Starosty Sulęcińskiego z dnia 11 września 2014 r.
23.09.2016 61/2016
w sprawie ustalenia opłat związanych z udostępnianiem informacji publicznej
22.09.2016 60/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat wynikających z kosztów przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystania.
15.09.2016 59/2016 w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Prozorowicza Wicestarosty Sulęcińskiego
09.09.2016 58/2016 w sprawie zmiany zapisów w Regulaminie Pracy, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 45/2011 Starosty Sulęcińskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
07.09.2016 57/2016 w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
25.08.2016 56/2016 w sprawie powołania przy Staroście Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Sulęcinie
12.08.2016 55/2016 w sprawie zmiany preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok
11.08.2016 54/2016 w sprawie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków
02.08.2016 53/2016 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu
02.08.2016 52/2016 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury
02.08.2016 51/2016 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Starosty Sulęcińskiego
25.07.2016 50/2016 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kuszka Sekratarza Powiatu
25.07.2016 49/2016 w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Prozorowicza Wicestarosty Sulęcińskiego
14.07.2016 48/2016 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu  urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego na terenie gminy Słońsk, powiat sulęciński
30.06.2016 47/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
30.06.2016 46/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
29.06.2016 45/2016 w sprawie zmiany zarządzenia 5/2016 Starosty Sulęcińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2016 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
29.06.2016 44/2016 w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
23.06.2016 43/2016 w sprawie przyznania stypendium naukowego Starosty Sulęcińskiego
23.06.2016 42/2016 w sprawie przyznania stypendium Starosty Sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury
21.06.2016 41/2016 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
13.06.2016 40/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2014 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
13.06.2016 39/2016 w sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla Powiatu Sulęcińskiego
25.05.2016 38/2016 w sprawie zmiany preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok
16.05.2016 37/2016 w sprawie powołania komisji do oceny brakowania oraz przeliczenia dokumentacji z wyborów
16.05.2016 36/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
06.05.2016 35/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski złożone na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
06.05.2016 34/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski złożone na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
28.04.2016 33/2016 w sprawie przyznania Stypendiów Naukowych Starosty Sulęcińskiego
27.04.2016 32/2016 w sprawie zmiany zarządzenia dot. powołania Komisji likwidacyjnej ds. pieczęci w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
25.04.2016 31/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
05.04.2016 30/2016 w sprawie zmiany zarządzenia dot. wyznaczenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz ustalenia punktów pierwszej pomocy
04.04.2016 29/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2016 Starosty Sulęcińskiego z 24.02.2016 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Sulęcińskiego
30.03.2016 28/2016 w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
18.03.2016 27/2016 w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
18.03.2016 26/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2016 Starosty Sulęcińskiego z 26.01.2016 r. w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2016 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie zmienionego zarządzeniem  nr 18/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
16.03.2016 25/2016 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Starostwa
15.03.2016 24/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
15.03.2016 23/2016 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy
14.03.2016 22/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
09.03.2016 21/2016 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
03.03.2016 20/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
24.02.2016 19/2016
w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 1 września 2015r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sulęcinie, zmienionego zarządzeniem Starosty Sulęcińskiego Nr 54/2015 z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 01.09.2015r., dotyczącego powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sulęcinie.
24.02.2016 18/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2016 Starosty Sulęcińskiego z 26.01.2016 r. w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2016 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
24.02.2016 17/2016 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Sulęcińskiego
24.02.2016 16/2016 w sprawie utrzymania w mocy upoważnień wydanych przez poprzednich Starostów Sulęcińskich
23.02.2016
15/2016
w sprawie zmiany zapisu w instrukcji dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
18.02.2016 14/2016
w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok
17.02.2016 13/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
16.02.2016 12/2016 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie regulaminu rejestrowania zamówień  nieprzekraczających kwoty 30 000 euro
16.02.2016 11/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
09.02.2016 10/2016
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w
Sulecinie
04.02.2016 9/2016
w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "TAJEMNICA SKARBOWA" w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
28.01.2016 8/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu dokonania wyboru partnerów w celu współnego przygotowania i realizacji projektu pt: "Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie" przygotowywanego w ramach konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach ROP-L2020 dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT
25.01.2016 7/2016 w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie sulęcińskim w 2016 roku
27.01.2016 6/201 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych powiatowi sulęcińskiemu
26.01.2016 5/2016 w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2016 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
20.01.2016 4/2016 w sprawie planu urlopów wypoczynkowych na 2016 rok.
14.01.2016 3/2016 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
07.01.2016 2/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.
04.01.2016 1/2016 w sprawie wytycznych do działalności w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w roku 2016.

2015

Data
Numer Zarządzenia Tytuł Zarządzenia
31.12.2015 73/2015 w sprawie preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2015.
23.12.2015 72/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
21.12.2015 72/2015 w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie wobec działąń podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbinowoą oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynnośći z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
03.12.2015 71/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
30.11.2015 70/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2016 roku punktu nieodpłanej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowej prowadzące działalność pożytku publicznego.
30.11.2015 69/2015 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji, metodą spisu z natury, składników aktywów Głownego Urzędu Geodezji i Kartografii użytkowanych przez Powiat Sulęciński.
30.10.2015 68/2015 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie regulaminu rejestrowania zamówień nieprzekraczających kwoty 30 000 euro.
30.10.2015 67/2015 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
19.10.2015 66/2015 w sprawie wyznaczenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz ustalenia punktów pierwszej pomocy.
19.10.2015 65/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzednicze w Wydziale Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.
15.10.2015 64/2015 w sprawie powołania punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS).
09.10.2015 63/2015 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
08.10.2015 62/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.
08.10.2015 61/2015 w sprawie trybu zbywania oraz ustalenia cen sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Sulęciński.
02.10.2015 60/2015 w sprawie preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2015.
02.10.2015 59/2015 w sprawie upoważnienia Agnieszki Zmysłowskiej  - specjalisty ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
18.09.2015 58/2015 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu sulęcińskiego.
16.09.2015 57/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w rybie ustawy prawo zamówień publicznych.
11.09.2015 56/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2015 z dnia 27.08.2015 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Starosty Sulęcińskiego.
11.09.2015 55/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2015 z dnia 27.08.2015 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury i sportu.
11.09.2015 54/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2015 z dnia 01.09.2015 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sulęcinie.
11.09.2015 53/2015 w sprawie wytypowania przedstawicieli organów Powiatu Sulęcińskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sulęcinie.
11.09.2015 52/2015 w sprawie upoważnienia Agnieszki Zmysłowskiej - specjalisty ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
01.09.2015 51/2015 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sulęcinie.
27.08.2015 50/2015 w sprawie przyznania stypendiów Starosty sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury i sportu.
27.08.2015 49/2015 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Starosty Sulęcińskiego.
13.08.2015 48/2015 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kuszka Sekretarza Powiatu.
13.08.2015 47/2015 w sprawie upoważnienia Michała Deptucha Wicestarosty Sulęcińskiego.
13.08.2015 46/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.
12.08.2015 45/2015 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
10.08.2015 44/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli zadania publicznego pn. II Powiatowy Piknik Rodzinny w Grochowie GROCHOWIADA 2015.
10.08.2015 43/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli zadania publicznego pn. Regaty klasy Omega i Optymist o puchar Starosty Sulęcińskiego.
07.08.2015 42/2015 w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2015 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostw Powiatowym w Sulęcinie.
07.08.2015 41/2015 w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
05.08.2015 40/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
05.08.2015 39/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
05.08.2015 38/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
05.08.2015 37/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
03.08.2015 36/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
15.07.2015 35/2015 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F ul. Skwierzyńska w Lubniewicach.
10.07.2015 34/2015 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski złożone o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
03.07.2015 33/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu poprawy finansów powiatu sulęcińskiego.
03.07.2015 32/2015 w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2015 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostw Powiatowym w Sulęcinie.
30.06.2015 31/2015 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 45/2011 Starosty Sulęcińskiego z dnia 15 grudnia 2011.
15.06.2015 30/2015 w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
05.06.2015 29/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2014 Starosty Sulęcińskiego z dnia 31 lipca 2014 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Starosty Sulęcińskiego.
28.05.2015 28/2015 w sprawie upoważnienia Pani Anny Matulanis Sekretarz Powiatu.
28.05.2015 27/2015 w sprawie upoważnienia Pana Michała Deptucha Wicestarosty Sulęcińskiego.
19.06.2015 26/2015 w sprawie przyznania stypendiów Naukowych Starosty Sulęcińskiego.
19.05.2015 25/2015 w sprawie upoważnienia Pani Anny Matulanis Sekretarz Powiatu.
19.05.2015 24/2015 w sprawie upoważnienia Pani Anny Matulanis Sekretarz Powiatu.
19.05.2015 23/2015 w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Lewickiego członka Zarządu Powiatu Sulęcińskiego.
19.05.2015 22/2015 w sprawie upoważnienia Pana Michała Deptucha Wicestarosty Sulęcińskiego.
12.05.2015 21/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
05.05.2015 20/2015 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy.
28.04.2015 19/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli zadania publicznego pn. Integracyjny piknik dla mieszkańców Powiatu Sulęcinskiego Sprawni Razem.
21.04.2015 18/2015 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski złożone na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
21.04.2015 17/2015 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski złożone na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
16.04.2015 16/2015 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
30.03.2015 15/2015 w sprawie preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015 rok.
25.03.2015 14/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
20.03.2015 13/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.03.2015 12/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złozonych ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządoweoraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ze zm.)
05.03.2015 11/2015 w sprawie wprowadzenia do użytku Planu Obrony Cywilnej Powiatu Sulęcińskiego.
13.02.2015 10/2015 w sprawie zasad użytkowania amochodów służbowych w Starostwie POwiatowym w Sulęcinie.
11.02.2015 9/2015 w sprawie planu urlopów wypoczynkowych na 2015 rok.
13.02.2015 8/2015 w sprawie powołania Komisji Socjanej do gospodarowania Zakłądowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
12.02.2015 7/2015 w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych powiatu sulęcińskiego w 2015 roku.
09.02.2015 6/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
21.01.2015 5/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2014 Starosty Sulęcińskiego z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
19.01.2015 4/2015 w sprawie: wprowadzenia „Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie”.
15.01.2015 3/2015 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
15.01.2015 2/2015 w sprawie powołania komisji do licytacji sprzedaży mienia ruchomego.
05.01.2015 1/2015 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2015 roku.

2014

Data Numer Zarządzenia Tytuł Zarządzenia
31.12.2014 60/2014 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
16.12.2014 59/2014 w sprawie skrócenia czasu pracy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w dniach 24 i 31 grudnia 2014.
15.12.2014 58/2014 w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej ds. pieczęci w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
09.12.2014 57/2014 w sprawie utrzymania w mocy upoważnień Starosty Sulęcińskiego.
04.12.2014 56/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na wyposażeniu magazynu obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
28.11.2014 55/2014 w sprawie przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.
28.11.2014 54/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
20.11.2014 53/2014 w sprawie preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2014 rok.
21.11.2014 52/2014
w sprawie ustalenia zasad przyznawania świadczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.).
12.11.2014 51/2014 zmieniające zarządzenie nr  44/2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Internet dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego”, wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
12.11.2014 50/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 F w miejscowości Polne, gmina Słońsk”.
12.11.2014 49/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1283 F II odcinek Marianki – Malta”.
10.11.2014 48/2014 w sprawie wyznaczenia Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
10.11.2014 47/2014 w sprawie wyznaczenia Administratora systemu w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
30.10.2014 46/2014 w sprawie powołania zespołów dokonujących korekt składów kart do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.
24.10.2014 45/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
17.10.2014 44/2014 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Internet dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
11.09.2014 43/2014 w sprawie wdrożenia Instrukcji nadawania uprawnień do Systemów Informatycznych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
02.09.2014 42/2014 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu sulęcińskiego oraz Wojskowa Strażą Pożarną i Wojskową Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wlkp.
28.08.2014 41/2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji dot. sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.
28.08.2014 40/2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji dot. organizacji i funkcjonowania kancelarii do przetwarzania materiałów niejawnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych.
28.08.2014 39/2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
28.08.2014 38/2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
14.08.2014 37/2014 w sprawie stosowania poleceń wyjazdu służbowego oraz określenia trybu rozliczania podróży służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
14.08.2014 36/2014 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
14.08.2014 35/2014 w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
04.08.2014 34/2014 w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii do przetwarzania materiałów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
04.08.2014 33/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, organizacji siedziby i trybu pracy.
31.07.2014 32/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.
31.07.2014 31.2014 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury i sportu.
31.07.2014 30/2014 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Starosty Sulęcińskiego.
31.07.2014 29/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
22.07.2014 28/2014 w sprawie wprowadzenia kompletu instrukcji z zakresu BHP w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
04.07.2014 27/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
11.06.2014 26/2014 w sprawie przyznania stypendium naukowego Starosty Sulęcińskiego.
05.06.2014 25/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.
28.05.2014 24/2014 sprawie powołania komisji do sprzedaży zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego będącego własnością powiatu sulęcińskiego.
22.05.2014 23/2014 w sprawie przyznania wyróżnienia Starosty Sulęcińskiego z okazji 15. rocznicy powstania Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość”.
21.05.2014 22/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy ul. Lipowej 16 na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sulęcinie".
19.05.2014 21/2014 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski złożone na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
16.05.2014 20/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18a w Sulęcinie".
12.05.2014 19/2014 w sprawie powołania i określenia zadań Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w roku 2014.
12.05.2014 18/2014 w sprawie powołania komisji do spraw  przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą  pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
25.04.2014 17/2014 w sprawie przyznania stypendium Starostów Sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu.
25.04.2014 16/2014 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Starosty Sulęcińskiego.
18.04.2014 15/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
16.04.2014 14/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
08.04.2014 13/2014 w sprawie powołania komisji do spraw wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową.
31.03.2014 12/2014 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 45/2011 Starosty Sulęcińskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
28.03.2014 11/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 ze zm.).
28.03.2014 10/2014 w sprawie preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2014.
14.03.2014 9/2014 w sprawie określenia wykazu stanowisk wchodzących w skład Pionu Ochrony oraz ustalenia regulaminu organizacyjnego Pionu Ochrony w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
14.03.2014 8/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na Maskotkę Powiatu Sulęcińskiego.
06.03.2014 7/2014 w sprawie stosowania karty obiegowej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
14.02.2014 6/2014 w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2014 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
27.01.2014 5/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/13 Starosty Sulęcińskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów naukowych Starosty Sulęcińskiego.
23.01.2014 4/2014 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ratownictwa medycznego w 2014 r.
22.01.2014 3/2014 w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych powiatu sulęcińskiego w 2014 r.
14.01.2014 2/2014 w sprawie ustalenia miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
07.01.2014 1/2014 w sprawie planu urlopów wypoczynkowych na 2014 rok.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Zmysłowska Data wytworzenia informacji: 2014-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zmysłowska Data wprowadzenia do BIP 2014-01-09 14:42:31
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Zmysłowska Data udostępnienia informacji: 2014-01-09 14:44:22
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Danilewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-28 15:13:45
Artykuł był wyświetlony: 7717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu