ˆ

Dane teleadresowe i numery kont

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Adres, kontakt, numery kont

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 13:18:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
NIP: 429-00-70-240
REGON: 210466902
 
Powiat Sulęciński
NIP: 927-16-79-474
REGON: 210 967 389
 
Numery rachunków bankowych dla klientów Starostwa Powiatowego w Sulęcinie:
 
25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
rachunek rozliczeń środków budżetu Powiatu Sulęcińskiego z tytułu subwencji, dotacji, udziałów w podatkach oraz dochodów Starostwa Powiatowego w Sulęcinie z tytułu m.in. opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, opłat komunikacyjnych, kart wędkarskich, kart parkingowych, opłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz należności ze sprzedaży majątku powiatu, dochody z tytułu opłat geodezyjnych
 
54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
rachunek do obsługi dochodów Skarbu Państwa z tytułu m.in. opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa
 
33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
rachunek obsługi sum depozytowych m.in. wadia z tytułu przeprowadzanych przetargów, wpłaty wnoszone przez wykonawców na zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 
Wszystkie rachunki prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim Oddział w Sulęcinie.
 
Istnieje możliwość regulowania należności kartami płatniczymi przez osoby załatwiające sprawy urzędowe w każdym z wydziałów Starostwa Powiatowego w Sulęcinie. Z terminala mogą korzystać wszyscy klienci starostwa.
Płatności kartami za wszystkie czynności urzędowe w starostwie można dokonywać w kasie starostwa bez żadnych dodatkowych prowizji.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

NUMERY TELEFONÓW
DO STAROSTWA POWIATOWEGO W SULĘCINIE, ul. Lipowa 16, 18a
 
tel. (95) 755 52 43
fax. (95) 755 55 57 lub (95) 755 52 43 wew. 90
 
e-mail:

Wszelkie sprawy urzędowe i administracyjne załatwiane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy składać do starostwa na adres: lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na stronie www.bip.powiatsulecinski.pl lub pod adresem: https://sulecin.eboi.pl/.
 
Numery telefonów wewnętrznych:
10
Sekretariat – łączy ze Starostą, Wicestarostą i Członkiem Zarządu
93
Przewodniczący Rady Powiatu
93
Powiatowy Rzecznik Konsumentów, e-mail:
Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych
80 Naczelnik Wydziału
80 Z-ca Naczelnika Wydziału/ Stanowisko ds. edukacji i pomocy społecznej
82 Stanowisko ds. ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi
83 Pracownik interwencyjny I stopnia
10
Sekretarka
13
Stanowisko ds. zaopatrzenia i środków trwałych
14 Informatyk
16 Stanowisko ds. czynności kancelaryjnych
17 Stanowisko ds. edukacji i pomocy społecznej
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
21
Naczelnik Wydziału
25 Z-ca Naczelnika Wydziału/Stanowisko ds. ochrony środowiska
22 Stanowiska ds. budownictwa
26
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i ochrony środowiska
Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych
31
Naczelnik Wydziału
52 Z-ca Naczelnika Wydziału/ Stanowisko ds. inwestycji, rozwoju powiatu, pozyskiwania środków pomocowych, promocji, współpracy zagranicznej i kontaktów z mediami
53 Stanowisko ds. inwestycji, rozwoju powiatu, pozyskiwania środków pomocowych, promocji, współpracy zagranicznej i kontaktów z mediami
36 Stanowisko ds. dróg
37 Stanowisko ds. dróg i zamówień publicznych
Wydział Komunikacji
32
Naczelnik Wydziału
32 Stanowisko ds. publicznego transportu zbiorowego i rejestru działalności regulowanej
30 Stanowisko ds. komunikacji
33,35
Stanowisko ds. komunikacji
34 Stanowisko ds. komunikacji
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
23 Z-ca Naczelnika Wydziału/Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
40 Stanowisko ds. prowadzenia zasobów geodezyjnych i kartograficznych
42, 44
Stanowiska ds. prowadzenia mapy numerycznej
43
Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
45 Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
Wydział Finansowy
65
Naczelnik Wydziału
60 Stanowisko ds. płac, księgowości budżetowej
62
Stanowisko ds. obsługi kasy
63 Stanowisko ds. planowania sprawozdawczości i księgowości budżetowej
64 Stanowisko ds. obsługi funduszy celowych i księgowości budżetowej
65 Stanowisko ds. rozliczeń scentralizowanego VAT i scentralizowanego JPK
Stanowiska samodzielne
12 Stanowisko ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu
15 Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego
70, 71 Stanowiska ds. kontroli
95 Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Zmysłowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zmysłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 13:18:44
Wprowadził informację do BIP: Natalia Danilewicz Data udostępnienia informacji: 2017-01-04 13:05:57
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Zmysłowska Data ostatniej zmiany: 2017-12-07 09:47:25
Artykuł był wyświetlony: 4443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu