ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-09-29 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 133/307/17 Obowiązujący
12 2017-09-26 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2017 – 2030 XLI/184/17 Obowiązujący
13 2017-09-26 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok XLI/183/17 Obowiązujący
14 2017-09-26 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/164/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku. XLI/182/17 Obowiązujący
15 2017-09-25 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 132/306/17 Obowiązujący
16 2017-09-25 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie 132/305/17 Obowiązujący
17 2017-09-25 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej w gminie Torzym 132/304/17 Obowiązujący
18 2017-09-25 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku kolejnej umowy dzierżawy 132/303/17 Obowiązujący
19 2017-09-14 Protokoły Zarządu Powiatu Protokół nr 131/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 14 września 2017 roku 131/17 Obowiązujący
20 2017-09-05 Protokoły sesji Rady Powiatu Protokół nr XL/17 z posiedzenia sesji Rady Powiatu w Sulęcinie w dniu 5 września 2017 roku XL/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu