ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-10-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok XLII/191/17 Obowiązujący
32 2017-10-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie dopuszczenia do zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Sulęcińskiego za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych XLII/190/17 Obowiązujący
33 2017-10-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Sulęcinie w Szkołę Policealną w Sulęcinie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe XLII/189/17 Obowiązujący
34 2017-10-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Sulęcinie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Sulęcinie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe XLII/188/17 Obowiązujący
35 2017-10-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sulęcinie w Branżową Szkołę I Stopnia w Sulęcinie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe XLII/187/17 Obowiązujący
36 2017-10-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Sulęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Sulęcinie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe XLII/186/17 Obowiązujący
37 2017-10-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie XLII/185/17 Obowiązujący
38 2017-11-02 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Sulęcinie 138/317/17 Obowiązujący
39 2017-10-31 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2017 rok 137/316/17 Obowiązujący
40 2017-10-31 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność́ pożytku publicznego 136/315/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu