ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-03-14 Protokoły Zarządu Powiatu Protokół nr 158/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 14 marca 2018 roku 158/18 Obowiązujący
32 2018-04-24 Protokoły sesji Rady Powiatu PROJEKT Protokół nr L/18 z posiedzenia Rady Powiatu Sulęcińskiego w dniu 24 kwietnia 2018 roku L/18 Obowiązujący
33 2018-04-26 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2018 rok 166/374/18 Obowiązujący
34 2018-04-26 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania proponowanej listy stypendystów stypendium naukowego jednorazowego Starosty Sulęcińskiego 166/373/18 Obowiązujący
35 2018-04-26 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Powiatu Sulęcińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie we wszystkich sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi przez Panią Jolantę Zabłocką - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie 166/372/18 Obowiązujący
36 2018-04-26 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie do czynności związanych z realizacją projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 - Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT pn: "Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie" 166/371/18 Obowiązujący
37 2018-04-26 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr 143/328/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie do czynności związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 166/370/18 Obowiązujący
38 2018-04-24 Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Sulęcińskiego za rok 2017 wraz z rekomendacjami L/228/18 Obowiązujący
39 2018-04-24 Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2017 rok L/227/18 Obowiązujący
40 2018-04-24 Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie sulęcińskim na 2018 L/226/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu