ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-07-18 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora DPS w Tursku kolejnej umowy dzierżawy 123/279/17 Obowiązujący
62 2017-07-18 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 123/278/17 Obowiązujący
63 2017-07-18 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie 123/277/17 Obowiązujący
64 2017-06-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie za rok 2016 XXXVIII/180/17 Obowiązujący
65 2017-06-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie XXXVIII/179/17 Obowiązujący
66 2017-06-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze XXXVIII/178/17 Obowiązujący
67 2017-06-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Lubuskich XXXVIII/177/17 Obowiązujący
68 2017-06-30 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2017 r. 122/276/17 Obowiązujący
69 2017-06-30 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu „Samodzielność szansą na niezależną przyszłość”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, w roku 2017 122/275/17 Obowiązujący
70 2017-06-30 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działania w ramach projektu „Samodzielność szansą na niezależną przyszłość”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 - w roku 2017 122/274/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu