ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-10-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sulęcinie w Branżową Szkołę I Stopnia w Sulęcinie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe XLII/187/17 Obowiązujący
82 2017-10-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Sulęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Sulęcinie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe XLII/186/17 Obowiązujący
83 2017-10-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie XLII/185/17 Obowiązujący
84 2017-11-02 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Sulęcinie 138/317/17 Obowiązujący
85 2017-10-31 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2017 rok 137/316/17 Obowiązujący
86 2017-10-31 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność́ pożytku publicznego 136/315/17 Obowiązujący
87 2017-10-19 Protokoły Zarządu Powiatu Protokół nr 135/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 19 października 2017 roku 135/17 Obowiązujący
88 2017-09-26 Protokoły sesji Rady Powiatu Protokół nr XLI/17 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Sulęcińskiego w dniu 26 września 2017 roku XLI/17 Obowiązujący
89 2017-10-19 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2017 rok 135/314/17 Obowiązujący
90 2017-10-19 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domu dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi 135/313/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu