ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-05 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2017 rok 143/329/17 Obowiązujący
2 2017-12-05 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie do czynności związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 143/328/17 Obowiązujący
3 2017-12-05 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia Diagnozy sytuacji potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego na terenie powiatu sulęcińskiego, w szczególności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie (w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020) 143/327/17 Obowiązujący
4 2017-11-29 Protokoły Zarządu Powiatu Protokół nr 142/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 29 listopada 2017 roku 142/17 Obowiązujący
5 2017-11-27 Protokoły Zarządu Powiatu Protokół nr 141/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 listopada 2017 roku 141/17 Obowiązujący
6 2017-11-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie oceny stanu przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu sulęcińskiego w roku 2017 XLIII/202/17 Obowiązujący
7 2017-11-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2018 XLIII/201/17 Obowiązujący
8 2017-11-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie za rok obrotowy 2017 XLIII/200/17 Obowiązujący
9 2017-11-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2017 – 2030 XLIII/199/17 Obowiązujący
10 2017-11-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok XLIII/198/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE