ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2017-10-13 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. gruntu 130/3, 130/10, 130/12, 265/1 w obrębie geodezyjnym Ostrów, gmina Sulęcin, w zakresie zatrzymania wody w rowie do napełnienia stawów, podniesienia w stawach poziomu lustra wody oraz zrzutu wody do rowu melioracji szczegółowej.
2 Formularz B 2017-10-02 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce nr ewid. 183/11 w obrębie geodezyjnym Rudnica, gmina Krzeszyce, dla potrzeb wodociągu gminnego.
3 Formularz B 2017-10-02 Zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie działki nr ewidencyjny 61/4 w obrębie geodezyjnym 48 miasta Sulęcin.
4 Formularz B 2017-09-29 Pozwolenie wodnoprawne na na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków (wód opadowych i roztopowych) z terenu projektowanej hali produkcyjno-magazynowej do ziemi - rowu melioracji szczegółowej w granicach działki nr ewid. 1/2 w obrębie geodezyjnym gruntu 46 miasta Sulęcin oraz wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków.
5 Formularz B 2017-09-29 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studnia nr 4 na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Przęślice, gmina Torzym, działka nr ewid. 149/30.
6 Formularz A 2017-09-19 Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na działce nr ewidencyjny 579 w obrębie geodezyjnym Glisno, gmina Lubniewice.
7 Formularz B 2017-09-01 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do rzeki Ilanki w jej km 58+499.
8 Formularz A 2017-09-01 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni nr 4 na terenie ujęcia gminnego w m. Przęślice, gmina Torzym, działka nr ewidencyjny 149/30.
9 Formularz B 2017-08-31 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych: wylotu ścieków oraz zbiornika chłonnego na działce o nr ewid. gruntu 206/8 w obrębie geodezyjnym Torzym oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków (wód opadowych i roztopowych) z terenu projektowanej stacji paliw do ziemi w granicach działki o nr ewid. gruntu 206/8 w obrębie geodezyjnym Torzym.
10 Formularz A 2017-08-30 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 183/11 w obrębie geodezyjnym Rudnica, gmina Krzeszyce, dla potrzeb wodociągu gminnego.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu