ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz A 2017-11-29 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studnia nr 1A na terenie ujęcia gminnego w m. Pniów, gmina Torzym, działka nr ewid. 5/8 oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia w m. Pniów, dla potrzeb wodociągu gminnego.
2 Formularz A 2017-11-29 Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków (wód opadowych i roztopowych) z terenu drogi powiatowej nr 1277F do ziemi w granicach działki nr ewid. 217/7 w obrębie geodezyjnym Glisno, gmina Lubniewice.
3 Formularz B 2017-11-27 Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 1626/2 w Słońsku.
4 Formularz B 2017-11-24 Zezwolenie na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 19/5 w m. Wędrzyn, obręb geodezyjny Żubrów, gmina Sulęcin.
5 Formularz A 2017-11-24 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 248 w obrębie geodezyjnym Ostrów, gmina Sulęcin.
6 Formularz B 2017-11-22 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce nr ewid. 149/30 w obrębie geodezyjnym Przęślice, gmina Torzym, dla potrzeb wodociągu komunalnego.
7 Formularz A 2017-11-22 Wniosek o zezwolenie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 641 w obrębie geodezyjnym Lemierzyce, gmina Słońsk.
8 Formularz A 2017-11-20 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 234/4 w obrębie geodezyjnym Ostrów oraz drzewa rosnącego na działce nr ewid. 248 w obrębie geodezyjnym Ostrów, gmina Sulęcin.
9 Formularz A 2017-11-15 Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ściekówpochodzących z gospodarstwa akwakultury do ziemi (działki oznaczone nr ewidencyjnym 25/2, 25/4 obręb geodezyjnym Wystok, gmina Torzym).
10 Formularz A 2017-11-15 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działkach nr ewid. 268, 265/18 w obrębie geodezyjnym Boczów, gmina Torzym, dla potrzeb stacji paliw płynnych przy kompleksie obsługi podróżnych.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu