ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dane teleadresowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Adres, kontakt, numery kont

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a
69-200 Sulęcin
tel: 95 755 52 43
fax: 95 755 55 57
e-mail:
 
NIP: 429-00-70-240
REGON: 210466902
 
Powiat Sulęciński
NIP: 927-16-79-474
REGON: 210 967 389
 
Nr rachunków bankowych dla klientów Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
27 1090 1115 0000 0001 1126 6735
rachunek rozliczeń środków budżetu Powiatu Sulęcińskiego z tytułu subwencji, dotacji, udziałów w podatkach oraz dochodów Starostwa z tytułu m.in. opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, opłat komunikacyjnych, kart wędkarskich, kart parkingowych, opłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz należności ze sprzedaży majątku powiatu, dochody z tytułu opłat geodezyjnych.

95 1090 1115 0000 0001 1126 6772
rachunek obsługi dochodów Skarbu Państwa z tytułu m.in. opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa

63 1090 1115 0000 0001 1126 6960
rachunek obsługi sum depozytowych m.in. wadia z tytułu przeprowadzanych przetargów, wnoszone przez wykonawców na zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 
Wszystkie rachunki prowadzone są przez Bank Zachodni WBK SA Oddział w Sulęcinie 
Istnieje możliwość regulowania należności kartami płatniczymi przez osoby załatwiające sprawy urzędowe w każdym z wydziałów Starostwa Powiatowego w Sulęcinie. Z terminala mogą korzystać wszyscy klienci starostwa.
Płatności kartami za wszystkie czynności urzędowe w starostwie można dokonywać w kasie starostwa bez żadnych dodatkowych prowizji.

Akapit nr 2 - brak tytułu

NUMERY TELEFONÓW
DO STAROSTWA POWIATOWEGO W SULĘCINIE, ul. Lipowa 16, 18a
 
tel. (95) 755 52 43
fax. (95) 755 55 57 lub (95) 755 52 43 wew. 90
 
e-mail:

Wszelkie sprawy urzędowe i administracyjne załatwiane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy składać do starostwa na adres: lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na stronie www.bip.powiatsulecinski.pl lub pod adresem: https://sulecin.eboi.pl/.

Pozostałe adresy, w tym adresy do poszczególnych komórek organizacyjnych, są kontaktami pomocniczymi. W przypadku skierowania na nie spraw urzędowych i administracyjnych, za tryb i sposób ich załatwienia starostwo nie ponosi odpowiedzialności.
Numery telefonów wewnętrznych:
10
Sekretariat – łączy ze Starostą, Wicestarostą i Członkiem Zarządu
93
Przewodniczący Rady Powiatu
93
Powiatowy Rzecznik Konsumentów, e-mail:
Kierownictwo Urzędu
10
Starosta
Adam Basiński
10
Wicestarosta
Tomasz Prozorowicz
wice
10 Członek Zarządu
Grzegorz Zawadzki
11
Sekretarz Powiatu
Anna Matulanis
wz Edyta Kuszka
61
Skarbnik Powiatu
Anna Kulczyńska
21
Naczelnik Wydziału Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Agnieszka Harasimowicz
31
Naczelnik Wydziału Dróg i Zamówień Publicznych
Kazimierz Gryz
41
Geodeta Powiatowy
Tomasz Kluszczyk
51
Zastępca Wydziału Inwestycji, Polityki Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
32 Kierownik Referatu Komunikacji
Adrianna Banak
Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych
10
Sekretarka
 
13
Zaopatrzeniowiec
 
16 Stanowisko ds. czynności kancelaryjnych  
80
Stanowisko ds. edukacji i pomocy społecznej
 
82
Stanowisko ds. ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi  
Wydział Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
20, 22
Stanowiska ds. budownictwa
 
21
Naczelnik Wydziału
Agnieszka Harasimowicz
23
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
 
25
Stanowisko ds. ochrony środowiska
 
26
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa
 
Wydział Dróg i Zamówień Publicznych
31
Naczelnik Wydziału
Kazimierz Gryz
36 Stanowisko ds. dróg  
37 Stanowisko ds. zamówień publicznych i dróg  
Referat Komunikacji
30
Stanowisko ds. komunikacji
 
32
Kierownik Referatu
Adrianna Banak
33
Stanowisko ds. komunikacji
 
34 Stanowisko ds. komunikacji  
32 Stanowisko ds. publicznego transportu zbiorowego i rejestru działalności regulowanej  
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
40
Stanowisko ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 
41
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału
Tomasz Kluszczyk
42, 44
Stanowiska ds. prowadzenia mapy numerycznej
 
43
Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
 
Wydział Inwestycji, Polityki Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego
51
Zastępca Naczelnika Wydziału
 
53
Stanowisko ds. rozwoju powiatu, pozyskiwania środków pomocowych, promocji, współpracy zagranicznej, wspierania przedsiębiorczości kontaktów z mediami
 
14 Informatyk  
95 Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  
Wydział Finansowy
60, 63
Stanowisko ds. płac, księgowości budżetowej i administracji rządowej
 
61
Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału
Anna Kulczyńska
62
Stanowisko ds. obsługi kasy
 
64 Stanowisko ds. obsługi funduszy celowych i księgowości budżetowej  
65 Stanowisko ds. sprawozdawczości budżetowej i finansowej, planowania oraz analiz  
Stanowiska samodzielne
12 Stanowisko ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu  
15 Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zmysłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-09 13:56:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-09 13:56:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-04 13:06:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »