ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Nieodpłatna pomoc prawna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Starosta Sulęciński zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Sulęciński zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 
Od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).
 
Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
 
Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać:
każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
 Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
 Nieodpłatna pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
  lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazaniu osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatnej mediacji,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie polegało na:
 • rozpoznaniu problemu i udzieleniu porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady,
 • poinformowaniu osoby korzystającej z porady o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach,
 • sporządzeniu wspólnie z osobą zainteresowaną planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzieleniu pomocy w jego realizacji.
   
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacja będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowaniu projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowaniu projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzeniu mediacji,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji
lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
 Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
 
 Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa rodzinnego,
 • prawa pracy,
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa karnego.
.
Jakie są zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej?
 • nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela osobiście doradca obywatelski, adwokat
  lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego, aplikant adwokacki
  lub aplikant radcowski,
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w wyznaczonych punktach, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty,
 • termin wizyty ustalany jest telefonicznie lub mailowo, z ważnych powodów może zostać ustalona inna kolejność,
 • osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
  w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet,
 • każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
  lub punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,  
 • w przypadku stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę,
 
Począwszy od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Sulęcińskiego pomoc prawna udzielana będzie w dwóch punktach, zlokalizowanych w Sulęcinie:
     
Punkt I
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie, ul. Lipowa 18b
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00
nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni
 
Punkt II
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 
Lokal nr 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Urząd Gminy w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 16, 66-435 Krzeszyce
czynne:
poniedziałek w godzinach: 10:00-14:00
 
Lokal nr 2. Nieodpłatna pomocy prawnej i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Centrum Kształcenia Ustawicznego (budynek warsztatów mechanicznych)
czynne: 
wtorek, środa i czwartek w godzinach: 13:00-17:00
piątek w godzinach: 9:00-13:00
 
Dodatkowo dla osób uprawnionych, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z porady w punkcie Stowarzyszenie CIVIS SUM organizuje:
- dyżur telefoniczny - w każdy czwartek w godzinach: 11:00-12:00, pod nr tel.: 515 856 516,
- porady korespondencyjne:
a) mailowe –
b) przesłane pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
 
Ustalanie terminu wizyty:
 • telefonicznie pod nr 509 256 700 (od poniedziałku do środy w godzinach: 8:00-12:00)
 • mailowo pod adresem:
 
Szczegółowe informacje można uzyskać:
 • w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie (ul. Lipowa 18a – gab.205,  tel. 95 755 52 43 wew.80)
 • na stronie www.powiatsulecinski.pl w zakładce:
                                                                                       

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Jaskuła - Starosta Sulęciński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła - Starosta Sulęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-20 13:18:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stasiukiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-20 13:45:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15 12:41:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »