ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dane osobowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrianna Banak - IOD
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła - Starosta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-15 13:35:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-15 13:44:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-26 14:44:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), podajemy n/w informacje:
 
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  1. osobiście podczas wizyty w starostwie
  2. listownie: 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 18a
  3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą
  4. telefonicznie 95/755 52 43
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Adriannę Banak - z którą można się skontaktować poprzez email:  . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
  1. wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  2. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  3. lub na podstawie zgody
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 
Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)  prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
f) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Konieczność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych (poza sytuacją udzielenia zgody) przez Państwa jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych niemożliwe będzie zrealizowanie obowiązku prawnego.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pozyskane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrianna Banak - IOD
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrianna Baka - IOD
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-30 13:29:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-30 13:29:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15 13:32:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Inspektotorem Ochorny Danych w Starostwie POwiatowym w Sulęcnie jest:
Adrianna Banak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrianna Banak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrianna Banak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-20 10:13:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-20 10:13:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-30 13:25:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1726 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »