ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

lata 2018 - 2021

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Starosty Sulęcińskiego

2020

Data
Numer
Zarządzenia
Tytuł Zarządzenia
03.02.2020 4/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
03.02.2020 3/2020 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
27.01.2020 2/2020 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Tursku
20.01.2020 1/2020 w sprawie ustalenia zasad przyznawania świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2019

Data
Numer
Zarządzenia
Tytuł Zarządzenia
31.12.2019 61/2019 w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2020 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
31.12.2019 60/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Wspólnych
30.12.2019 59/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
19.12.2019 58/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w dniu 24 i 31 grudnia 2019 roku
10.12.2019 57/2019 w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
06.12.2019 56/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47/2013 Starosty Sulęcińskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania, kompetencji i trybu pracy Powiatowej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Powiecie Sulęcińskim
02.12.2019 55/2019 w sprawie zmiany preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019 rok
29.11.2019 54/2019 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury
29.11.2019 53/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
27.11.2019 52/2019 w sprawie opracowania rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej
27.11.2019 51/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
06.11.2019 50/2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
04.11.2019 49/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
29.10.2019 48/2019 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Starosty Sulęcińskiego
29.10.2019 47/2019 w sprawie regulaminu organizacji i zakresu działania sekretariatu w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
14.10.2019 46/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
01.10.2019 45/2019 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat sulęciński
17.09.2019 44/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
16.09.2019 43/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
12.09.2019 42/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2019 z dnia 09.01.2019 w sprawie planu kont i zasad prowadzenia rachunkowości
12.09.2019 41/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2019 Starosty Sulęcińskiego z dnia 02.04.2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej w 2019 roku wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
12.09.2019 40/2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 32/2019 Starosty Sulęcińskiego z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Zmysłowskiej
03.09.2019 39/2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań o świadczenia z programu „Dobry start”
29.08.2019 38/2019 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy
21.08.2019 37/2019 w sprawie przechowywania dokumentów publicznych i ich blankietów w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
20.08.2019 36/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
06.08.2019 35/2019 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Starosty Sulęcińskiego
05.08.2019 34/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
30.07.2019 33/2019 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sulęcińskiego
15.07.2019 32/2019 w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Zmysłowskiej
21.06.2019 31/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
13.06.2019 30/2019 w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Lewickiego – etatowego Członka Zarządu Powiatu Sulęcińskiego
12.06.2019 29/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
10.06.2019 28/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
21.05.2019 27/2019 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Powiatowego Ćwiczenia Obronnego pk. „Garbicz 2019”
22.05.2019 26/2019 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sulęcińskiego
10.05.2019 25/2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
25.04.2019 24/2019 w sprawie przyznania stypendium naukowego jednorazowego Starosty Sulęcińskiego
18.04.2019 23/2019 w sprawie zmiany godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w dniu 26 kwietnia 2019 r.
12.04.2019 22/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2019 Starosty Sulęcińskiego z dnia 02.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej w 2019 roku wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
03.04.2019 21/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
02.04.2019 20/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej w 2019 roku wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
29.03.2019 19/2019 w sprawie zmiany preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019 rok
15.03.2019 18/2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy                                        
11.03.2019 17/2019 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
12.02.2019 16/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
06.02.2019 15/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2016 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
06.02.2019 14/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży w trybie konkursu ofert składnika majątku ruchomego będącego własnością powiatu sulęcińskiego
06.02.2019 13/2019 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sulęcinie
30.01.2019 12/2019 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
28.01.2019 11/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
28.01.2019 10/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Sulęcińskiego z dnia 21.11.2014 roku  nr 52/2014 w sprawie zasad przyznawania świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
28.01.2019 9/2019 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Tursku w 2019 roku
28.01.2019 8/2019 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego
15.01.2019 7/2019 w sprawie planu urlopów wypoczynkowych
11.01.2019 6/2019 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 90/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń nadzorowanych przez Starostę Sulęcińskiego na 2019 rok
11.01.2019 5/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
11.01.2019 4/2019 w sprawie przyjęcia „Zasad wprowadzania i dokonywania zmian treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie” oraz wyznaczenia zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
09.01.2019 3/2019 w sprawie planu kont i zasad prowadzenia rachunkowości
08.01.2019 2/2019 w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
02.01.2019 1/2019 w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2019 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
 

2018

Data Numer Zarządzenia
Tytuł Zarządzenia
31.12.2018 90/2018 w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń nadzorowanych przez Starostę Sulęcińskiego na 2019 rok
31.12.2018 89/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w dniu 31 grudnia 2018 roku
21.12.2018 88/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
21.12.2018 87/2018 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (zastępców kierowników) samorządowych jednostek organizacyjnych podległych powiatowi sulęcińskiemu
21.12.2018 86/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
13.12.2018 85/2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
05.12.2018 84/2018 w sprawie ustalenia Schematu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
04.12.2018 83/2018 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
30.11.2018 82/2018 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji droga spisu z natury
30.11.2018 81/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
30.11.2018 80/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2010 Starosty Sulęcińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
29.11.2018 79/2018 w sprawie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków
23.11.2018 78/2018 w sprawie upoważnienia pana Tomasza Prozorowicza – Wicestarosty Sulęcińskiego
22.11.2018 77/2018 w sprawie zmiany preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 rok
21.11.2018 76/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2013 Starosty Sulęcińskiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania, kompetencji i trybu pracy Powiatowej rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Powiecie Sulęcińskim
21.11.2018 75/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sulęcinie, zmienionego zarządzeniem nr 54/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 01.09.2015 r. dotyczącego powołania Powiatowej Rady Rynku w Sulęcinie oraz zarządzeniem nr 19/2016 Starosty Sulęcińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sulęcinie, zmienionego zarządzeniem Starosty Sulęcińskiego nr 54/2015 z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 01.09.2015 dotyczącego powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sulęcinie
14.11.2018 74/2018 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych w ramach rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie
06.11.2018 73/2018 w sprawie powołania Pani Jolanty Zabłockiej na stanowisku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie
26.10.2018 72/2018 w sprawie dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie oraz powołania komisji dokonującej niniejszego przeglądu
17.10.2018 71/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
17.10.2018 70/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie oraz powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu prac komisji konkursowej
16.10.2018 69/2018 w sprawie odwołania pani Jolanty Zabłockiej ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie
11.10.2018 68/2018 w sprawie przyznania Nagrody Starosty Sulęcińskiego oraz ustalenia jej wysokości nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sulęciński
08.10.2018 67/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2016 Starosty Sulęcińskiego z dnia 4 października 2016 w sprawie powołania i upoważnienia zespołów kontrolnych do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych obejmujących zbiory danych z baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi oraz wprowadzenia procedury postepowania w sprawie prowadzenia, przekazywania i zakresu weryfikacji baz danych oświatowych w tzw. „starym” Systemie Informacji Oświatowej
01.10.2018 66/2018 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
26.09.2018 65/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
24.09.2018 64/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
24.09.2018 63/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
14.09.2018 62/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
07.09.2018 61/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
27.08.2018 60/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie
27.08.2018 59/2018 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
22.08.2018 58/2018 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Starosty Sulęcińskiego
22.08.2018 57/2018 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu
22.08.2018 56/2018 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury
16.08.2018 55/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
10.08.2018 54/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
26.07.2018 53/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
19.07.2018 52/2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sulęcińskiego
16.07.2018 51/2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie
16.07.2018 50/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzeniu naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
10.07.2018 49/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
09.07.2018 48/2018 w sprawie powołania Komisji socjalnej do gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
25.06.2018 47/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
14.06.2018 46/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
28.05.2018 45/2018 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 35/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
25.05.2018 44/2018 w sprawie przyjęcia ”Zasad wprowadzania i dokonywania zmian treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie” oraz wyznaczenia zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
25.05.2018 43/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
25.05.2018 42/2018 w sprawie ustalenia Schematu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
25.05.2018 41/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2018 rok oraz struktury wewnętrznej i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
15.05.2018 40/2018 w sprawie potwierdzenia godzin obsługi klienta w Wydziale Komunikacji i kasy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie oraz ustalenia godzin obsługi klienta w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
14.05.2018 39/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2010 Starosty Sulęcińskiego z dnia 24.08.2010 w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
14.05.2018 38/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2013 Starosty Sulęcińskiego z dnia 26 sierpnia 2013 w sprawie powołania, kompetencji i trybu pracy Powiatowej Rady do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Powiecie Sulęcińskim
10.05.2018 37/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
30.04.2018 36/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku
27.04.2018 35/2018 w sprawie przyznania stypendium jednorazowego Starosty Sulęcińskiego za wybitne wynik w zakresie sportu
27.04.2018 34/2018 w sprawie przyznania stypendium naukowego jednorazowego Starosty Sulęcińskiego
23.04.2018 33/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzeniu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
03.04.2018 32/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzeniu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
29.03.2018 31/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej w 2018 roku wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
27.03.2018 30/2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku
21.03.2018 29/2018 w sprawie zmiany preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 rok
16.03.2018 28/2018 w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Zarządzenia nr 27/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
12.03.2018 27/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
12.03.2018 26/2018 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 16/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
09.03.2018 25/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
09.03.2018 24/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
26.02.2018 23/2018
w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku
26.02.2018 22/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
15.02.2018 21/2018 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sulęcinie
15.02.2018 20/2018 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
14.02.2018 19/2018 w sprawie powołania Pani Jolanty Zabłockiej na stanowisku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie
06.02.2018 18/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
05.02.2018 17/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2018 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
31.01.2018 16/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie oraz powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu prac komisji konkursowej
26.01.2018 15/2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu kont i zasad prowadzenia rachunkowości
26.01.2018 14/2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Dziecka w Sulęcinie
26.01.2018 13/2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sulęcińskiego
25.01.2018 12/2018 w sprawie planu urlopów wypoczynkowych
23.01.2018 11/2018 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
19.01.2018 10/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
18.01.2018 9/2018 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku na 2018 rok
17.01.2018 8/2018 w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
17.01.2018 7/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na rok 2018 oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
15.01.2018 6/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
05.01.2018 5/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Sulęcińskiego z dnia 21.11.2014 roku nr 52/2014 w sprawie zasad przyznawania świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
05.01.2018 4/2018 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
03.01.2018 3/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2018 w sprawie ustalenia Schematu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
02.01.2018 2/2018 w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
02.01.2018 1/2018 w sprawie ustalenia liczby etatów planowanych na 2018 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zmysłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-02 10:15:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-02 10:19:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-05 13:28:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »