ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Kontrola instytucjonalna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KONTROLA INSTYTUCJONALNA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 
Celem kontroli jest:
1) zapewnienie zarządowi i staroście informacji niezbędnych do efektywnego kierowania starostwem
i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz podejmowania prawidłowych decyzji,
2) ocena stopnia wykonywania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków,
3) doskonalenie metod pracy starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
 
Kontrola instytucjonalna przeprowadzana jest przez Wydział Gospodarowania Mieniem i Kontroli oraz zespoły kontrolne powoływane przez Starostę.
 
Wydział Organizacyjny i Kontroli.
Stanowisko ds. kontroli
 
ul. Lipowa 16, pok. 305
tel. 95 777 01 40 lub 95 755 52 43 wew. 170
 
 
Stanowisko ds. kontroli realizuje zadania w zakresie:
1) przeprowadzania kontroli w komórkach organizacyjnych starostwa i w jednostkach organizacyjnych powiatu
w zakresie realizacji zadań własnych powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych powiatowi w drodze porozumień oraz w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej w zakresie wykonywania przez te jednostki zadań powiatu;
2) koordynowania czynności kontrolnych w podmiotach, którym została powierzona w drodze porozumienia
lub umowy realizacja zadań własnych powiatu, kontroli w zakresie sposobu wykonania tych zadań
oraz wydatkowania przekazanych na ten cel środków;
3) przeprowadzania w starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu kontroli w zakresie  gospodarki finansowej, procesów gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi, gospodarowania mieniem
oraz funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
4) sporządzania protokołów kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, analizowanie informacji
o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych, inicjowanie kontroli sprawdzających;
5) opracowywania projektów rocznych planów kontroli;
6) sporządzania sprawozdań dotyczących realizacji planów kontroli;
7) współpracy z organami kontroli zewnętrznej przeprowadzającymi kontrole w starostwie, nadzór
nad przygotowywaniem przez komórki organizacyjne starostwa projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne tych organów;
8) monitorowania realizacji przez komórki organizacyjne starostwa zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, o których mowa w pkt 7;
9) prowadzenia książki kontroli przeprowadzanych w starostwie;
10) prowadzenia dokumentacji kontroli, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, a także kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie  przez uprawnione do tego organy, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Natalia Danilewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Danilewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-03 09:57:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Danilewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-03 10:32:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Danilewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-25 07:29:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1874 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »