ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności
Informacje ogólne
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
 • Data publikacji strony internetowej: 2012-06-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-20
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treść niedostępna
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Grafiki, które nie posiadają pustych treści alternatywnych, nie mają prawidłowych opisów. Część plików w formacie PDF zamieszczonych na stronie nie jest dostępna cyfrowo (skany dokumentów). W trybie wysokiego kontrastu pojawiają się linki, które nie spełniają kryterium kontrastu. Na stronie zastosowane są jednoznakowe skróty klawiaturowe. Wyszukiwarka na stronie nie posiada funkcjonalności sugestii korekty błędu ani etykiety (instrukcji) przy pierwszym użyciu pola wyszukiwania.
Wyłączenia
Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-27
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kononowicz, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957555243. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Budynek przy ul. Lipowej 18a Obiekt jest wyposażony jest w dwa wejścia zlokalizowane na parterze budynku (od strony północnej i południowej). Wejścia do budynku ograniczone są schodami bez poręczy oznakowanymi w sposób kontrastowy (trzy stopnie). Przy wejściu od strony północnej znajduje się czytelna informacja o funkcji obiektu. Dodatkowo przy obydwu wejściach znajdują się tablice informujące o godzinach otwarcia urzędu z napisami brajlowskimi i poddrukiem. Przy budynku (obok Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie) znajduje się parking z jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością, którego nawierzchnia jest na tym samym poziomie co chodnik prowadzący do starostwa. Przy wejściu od strony północnej wykonany jest podjazd dla niepełnosprawnych. Strefy wejścia są zadaszone i oświetlone. Drzwi wejściowe są jednoskrzydłowe, oznaczone dwoma pasami o kontraście LRV = 60, w części przeszklone. Przed i za drzwiami znajduje się faktura ostrzegawcza. Budynek nie został wyposażony w system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu od strony północnej w holu znajduje się mapa tyflograficzna parteru i piętra budynku z poddrukiem i opisem w Braille’u, do której prowadzi linia naprowadzająca. Budynek posiada dwie kondygnacje i nie jest wyposażony w windę. Komunikacja pionowa w budynku odbywa się poprzez schody wewnętrzne, które są oznakowane w sposób kontrastowy. W Biurze Podawczym na parterze budynku znajduje się częściowo obniżony kontuar dla osób poruszających się na wózkach. Biuro Podawcze wyposażone jest w pętle indukcyjną. Obok drzwi wewnętrznych na parterze znajdują się tabliczki z informacją na temat funkcji pomieszczeń z napisami brajlowskimi i poddrukiem. Szklane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne opatrzone są pasami kontrastowymi. Strefy wejścia do budynku zasygnalizowane są fakturowymi oznaczeniami nawierzchni. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie jest zainstalowany akustyczny i świetlny system sygnalizacji przeciwpożarowej oraz wyznaczone są drogi ewakuacyjne. Od strony północnej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na parterze zlokalizowane są: Wydział Komunikacji, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydział Budownictwa, Biuro Podawcze i Kasa. Na I piętrze budynku znajdują się: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Budynek przy ul. Lipowej 16 Budynek wyposażony jest w dwa wejścia od strony wschodniej zlokalizowane na parterze budynku – wejście do budynku z poziomu terenu oraz wejście do pomieszczeń biurowych starostwa (wewnątrz budynku) – ograniczone schodami. Przy budynku Starostwa Powiatowego w Sulęcinie jest zlokalizowany własny parking, na którym znajduje się jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wyznaczone miejsce jest właściwie oznakowane i posiada odpowiednie wymiary. Przed budynkiem przy wejściu od strony wschodniej umieszczona jest tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, której treść wykonana jest w druku nieprzystosowanym do potrzeb osób słabowidzących. Opis oraz funkcje budynku wywieszone są również na tablicach po prawej stronie wejść do budynku. Budynek posiada dwie kondygnacje i nie jest wyposażony w windę. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe, pełniące funkcję komunikacji pomiędzy wszystkimi kondygnacjami. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących, pasów asystujących i pasów przewodników. W budynku nie ma oznaczeń w formie dotykowej, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie został wyposażony w system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie jest wyposażony w urządzenia wspierające słyszenie (jak np. pętle indukcyjne, System FM, System BT). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Na półpiętrze budynku znajduje się Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Na I piętrze zlokalizowane są: Sekretariat, biura Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika, Biuro Rady i Zarządu Powiatu, Rzecznik Praw Konsumentów, część Wydziału Finansowego, stanowisko ds. Kadr i Archiwum Zakładowego oraz część Wydziału Organizacyjnego i Kontroli. Na II piętrze znajdują się: część Wydziału Finansowego, Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego i część Wydziału Organizacyjnego i Kontroli.
Informacje dodatkowe
Osoby ze szczególnymi potrzebami są obsługiwane poza kolejnością. Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami odbywa się w pomieszczeniu cichym znajdującym się na parterze budynku przy ul. Lipowej 18a (pomieszczenie pomiędzy Biurem Podawczym a Kasą), w którym nie ma dodatkowych elementów mogących utrudniać komunikację. Znajduje się tu stanowisko wyposażone w komputer, mikrofon, głośniki i kamerę. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób. Osobą do kontaktu jest Julita Stopka (koordynator dostępności w zakresie informacyjno-komunikacyjnej) dostępna pod numerem telefonu: 507 822 825. Możliwy jest także kontakt za pośrednictwem SMS i MMS pod ww. numerem. W budynku przy ul. Lipowej 18a w Biurze Podawczym można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online – Wideotłumacz. Usługa jest bezpłatna i dostępna w godzinach pracy urzędu. Nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Można również skorzystać z pomocy osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kononowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-27 10:37:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kononowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-27 10:44:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kononowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-27 10:44:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »