ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Tablica Informacyjna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Dyrektora SPZOZ w Sulęcinie o konkursach na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego i Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2023r. poz. 991 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021r. poz.430.), Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie ogłasza konkursy na stanowiska: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego oraz Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2023r. poz. 1515 t.j.)
Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019r. poz. 1781).
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przy czym na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Kandydaci na stanowisko objęte konkursem proszeni są o składanie dokumentów w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie oraz na stronie internetowej SPZOZ w Sulęcinie.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wincentego Witosa 7, 69-200 Sulęcin
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału………….. (tu proszę wpisać właściwy oddział)”
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZOZ w Sulęcinie udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Szpitala ul. Witosa 7 (Administracja).   O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Postępowanie konkursowe będzie rozstrzygnięte w siedzibie SPZOZ w Sulęcinie w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 
                                       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zaręba-Dyrektor SPZOZ w Sulęcinie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-21 07:23:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Strzelecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-21 07:28:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-21 07:42:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-12 08:36:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Litwin
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-12 08:38:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Litwin
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-12 08:38:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ) zgodnie z art. 13 ww. ustawy ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością ” − edycja 2024
Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.
Terminy naboru wniosków:
Wnioski na finansowanie z Programu (zał. nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1 i 2 do wniosku) należy złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl  w terminie do 15 września 2023 r. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały za stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 (link otwiera się w nowym oknie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Strzelecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-30 12:31:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Strzelecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-30 12:31:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-30 12:52:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Załączniki

 • ogłoszenie (PDF, 139.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-08-21 08:39:40 | Data wytworzenia informacji: 2023-08-18 | Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
 • decyzja (PDF, 147.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-08-21 08:39:40 | Data wytworzenia informacji: 2023-08-17 | Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Harasimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-21 08:35:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Banaś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-21 08:40:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Banaś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-21 08:40:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja na temat obecnego stanu prawnego w Polsce regulującego pobieranie komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Powiatu Sulęcińskiego petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności publikujemy  informację dostępną na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pod linkiem:  https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_oddzialow/25.01._transplantologia.pdf (link otwiera się w nowym oknie).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Strzelecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-09 12:16:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Strzelecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-09 12:18:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-09 12:18:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Raczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-09 10:08:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Litwin
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-11 10:10:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Litwin
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-11 10:10:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Załączniki

 • ogłoszenie (PDF, 139.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-08-01 14:36:37 | Data wytworzenia informacji: 2023-08-01 | Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Harasimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-01 14:36:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Banaś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-01 14:37:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Banaś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-01 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Załączniki

 • ogłoszenie (PDF, 139.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-18 09:14:52 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-18 | Informacja o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
 • decyzja (PDF, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-18 09:14:52 | Data wytworzenia informacji: 2023-06-29 | Informacja o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Harasimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-18 09:10:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Banaś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-18 09:16:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Banaś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-18 09:16:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
741 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Załączniki

 • ogłoszenie (PDF, 138 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-06-27 10:33:11 | Data wytworzenia informacji: 2023-06-26 | Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Harasimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-27 10:32:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Banaś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-27 10:34:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Banaś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-27 10:34:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Załączniki

 • ogłoszenie (PDF, 139.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-19 08:27:41 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-19 | Informacja o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
 • decyzja (PDF, 1016.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-19 08:27:41 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-13 | decyzja

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Harasimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-19 08:26:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Banaś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-19 08:28:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Banaś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-19 08:28:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1584 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji