ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
XII/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany sposobu podziału środków na zadania finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XII/87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu sulęcińskiego
Nr aktu prawnego
XII/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2020 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
XII/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku
Nr aktu prawnego
XII/84/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-11-07
Grupa tematyczna
Protokoły Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
Protokół nr 64/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 7 listopada 2019 roku
Nr aktu prawnego
64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
65/135/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku
Nr aktu prawnego
65/134/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr 177/394/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tursku
Nr aktu prawnego
65/133/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok
Nr aktu prawnego
65/132/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji