ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
LXVIII/349/23
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie za lata obrotowe 2023, 2024
Nr aktu prawnego
LXVIII/348/23
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulęcinie zadania publicznego z zakresu wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
Nr aktu prawnego
LXVIII/347/23
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr LXI/311/23 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXVIII/346/23
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXVIII/345/23
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Powiatu
Tytuł aktu
Protokół nr LXVIII/23 z posiedzenia Rady Powiatu Sulęcińskiego w dniu 28 listopada 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXVIII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Protokoły Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
Protokół nr 269/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 13 września 2023 r.
Nr aktu prawnego
269/23
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy powiatu sulęcińskiego w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
277/705/23
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2023 r.
Nr aktu prawnego
276/704/23
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Zachodniej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
276/703/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji