ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sulęcińskiego w 2024 r.
Nr aktu prawnego
276/702/23
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
276/701/23
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
276/700/23
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu racjonalizacji sieci szkół w powiecie sulęcińskim
Nr aktu prawnego
276/699/23
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-11-02
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2023 r.
Nr aktu prawnego
275/698/23
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-11-02
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie podczas jego nieobecności
Nr aktu prawnego
275/697/23
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sulęcińskiego w 2024 r.
Nr aktu prawnego
274/696/23
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sulęcińskiego w 2024 r.
Nr aktu prawnego
274/695/23
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
274/694/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Werner - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie do dokonywania czynności związanych z realizacją programu „Laptop dla ucznia”
Nr aktu prawnego
274/693/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji