ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
76/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu - Tomaszowi Walenciakowi Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
76/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sulęcińskiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
76/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej w powiecie świebodzińskim
Nr aktu prawnego
76/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Protokoły Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
Protokół nr 75/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 30 stycznia 2020 roku
Nr aktu prawnego
75/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Powiatu
Tytuł aktu
Protokół nr XIV/20 z posiedzenia Rady Powiatu Sulęcińskiego w dniu 28 stycznia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania opłaty za wynajem hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie od Hufca ZHP Sulęcin
Nr aktu prawnego
75/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat sulęciński, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020
Nr aktu prawnego
75/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Zabłockiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie do czynności związanych z realizacją projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ (2020)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i
Nr aktu prawnego
75/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Zabłockiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie do czynności związanych z realizacją projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Nr aktu prawnego
75/156/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji