Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ostrzeżenia, komunikaty

Szczegóły informacji

Komunikat z dnia 25.04.2023 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Informacja ogłoszona dnia 2023-04-26 13:05:18 przez Agnieszka Zmysłowska

Informacje o ryzyku przekroczenia poziomów docelowych

Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia redniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Data wystąpienia 25.04.2023 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 25.04.2023 r. do dnia  31.12.2023 r.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.
Rok 2023
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ LuGorzKosGdy, ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp., LuSulecDuda ul. Dudka w Sulęcinie, LuWKaziWiel ul. Kazimierza Wielkiego we Wschowie, LuNowaSol  ul. T. Kościuszki w Nowej Soli za okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów: miasto Gorzów Wlkp., gorzowski, słubicki, sulęciński, świebodziński, miasto Sulęcin, miasto Wschowa, wschowski, miasto Nowa Sól, nowosolski Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10.
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: 194 846.

Informacje o zagrożeniu

Wrażliwe grupy ludności:
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Zalecane środki ostrożności: W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
  • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
  • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza

Informacje organizacyjne

Data wydania: 25.04.2023 r.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  021, poz.1973 t.j.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r.  poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r.  poz. 1931).
Źródła danych: Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Opracowanie: Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze
Publikacja: Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/5/news/0

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Kupisz - sam. st. ds. OC i ZK
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-26 13:05:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-26 13:05:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-26 13:05:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
455 raz(y)