Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konkurs ofert

Szczegóły informacji

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie na realizację zadana publicznego Powiatu Sulęcińskiego

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-19 14:48:59 przez Mirosława Strzelecka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku
w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)
Zarząd Powiatu Sulęcińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku
1. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
2. Członkowie komisji konkursowej oceniać będą oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Sulęcińskiego Nr 170/403/21 z dnia 19 października 2021r.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
5. Zadania komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert;
b) proponowanie przyjęcie lub odrzucenie danej oferty.
6. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej zobligowane są do wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały). Wypełniony formularz należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, bądź na adres e-mail:   w terminie do dnia 30 października 2021 roku.
7. Termin wskazany w pkt 6 ogłoszenia jest ostateczny, a zgłoszenia składane po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła-Starosta Sulęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-19 13:57:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Strzelecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-19 14:48:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12424 raz(y)