ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: GN-03 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntówDrukuj informacjęSprawa: GN-03 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Szczegóły informacji

GN-03 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2022-07-15 09:28:01

Termin załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest: • z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, • na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku FORMULARZ GN-03.01, • na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku FORMULARZ GN-03.02.

Osoba kontaktowa

Magdalena Staszewska, Marzena Smolińska

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 190, 192 lub 95 777 01 47, 95 777 01 49

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Organ wydaje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, w którym określa wysokość opłat z tytułu przekształcenia.

Miejsce odbioru

Zaświadczenie zostanie przesłane listem poleconym, za dowodem doręczenia.
UWAGA! Istnieje możliwość osobistego odbioru zaświadczenia. Wówczas prosimy o zawarcie we wniosku informacji o zamiarze osobistego odbioru dokumentu oraz podanie nr telefonu.

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o wydanie zaświadczenia FORMULARZ GN-03.01 lub wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą wykonania czynności prawnej FORMULARZ GN-03.02
UWAGA! Wniosek może być złożony w dowolnej formie; formularze GN-03.01 i GN-03.02 mają jedynie ułatwić Państwu załatwienie sprawy.
  • potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej,
  • zaświadczenie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (w przypadku, gdy organ ewidencji gruntów oraz sąd rejonowy wydział ksiąg wieczystych właściwy dla danej nieruchomości nie rozpatrzyli wniosku o wpis budynku (w ewidencji gruntów i budynków) lub nie ujawnili budynku i dziale I-O księgi wieczystej),
  • w przypadku, gdy nieruchomość podlegająca przekształceniu związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, do wniosku należy dołączyć stosowny formularz FORMULARZ GN-03.03 oraz dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc publiczną de minimis.

Opłaty

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50,00 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. - część II ust. 20a załącznika do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.

Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu (Starosty Sulęcińskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej – w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu sulęcińskiego), w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

Uwagi

Dotychczasowy użytkownik wieczysty, po otrzymaniu zaświadczenia, może zgłosić Staroście Sulęcińskiemu zamiar wniesienia opłaty jednorazowej FORMULARZ GN-03.04 lub złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie na zasadach określonych w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów FORMULARZ GN-03.05.
W przypadku nabycia nieruchomości będącej przed 1 stycznia 2019 roku przedmiotem użytkowania wieczystego nabywca składa wniosek o udzielenie informacji o wysokości i okresie pozostałym do wnoszenia opłaty przekształceniowej FORMULARZ GN-03.06.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Litwin - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-15 09:11:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-15 09:28:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 09:28:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
591 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony