ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: GK-01 Uzyskanie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnejDrukuj informacjęSprawa: GK-01 Uzyskanie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej

Szczegóły informacji

GK-01 Uzyskanie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Ogłoszono dnia: 2022-07-15 10:48:20

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Afranowicz, Wojciech Janda

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 144; 142 lub 95 777 01 25; 95 777 01 23

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy
  1. przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a  69-200 Sulęcin lub                                                                        
  2. złożyć w biurze podawczym starostwa przy ulicy Lipowej 18a lub                                                                             
  3. przesłać za pośrednictwem portalu http://sulecin.geoportal2.pl/ lub                                                                              
  4. przesłać pocztą elektroniczną na adres:starostwo@powiatsulecinski.pl – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  5. przesłać poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /6263tjcpw3/skrytka – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Miejsce odbioru

W zależności od wskazanej we wniosku formy odbioru mapy mogą zostać wysyłane pocztą lub drogą elektroniczną lub odebrane osobiście

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  FORMULARZ GK-P i FORMULARZ GK-P1
UWAGA! W celu ułatwienia lokalizacji można przedłożyć załącznik graficzny

Opłaty

Opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem mapy ewidencyjnej i zasadniczej zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne „Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej".
Opłaty można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie lub na rachunek bankowy 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie wydania dokumentów w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Uwagi

W celu prawidłowego zrealizowania wniosku wpisać cel np. mapa do warunków zabudowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Sokołowska - z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-15 10:45:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-15 10:48:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 10:54:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
918 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony