ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ES-01 Uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie do Polski zwłok albo szczątków ludzkichDrukuj informacjęSprawa: ES-01 Uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie do Polski zwłok albo szczątków ludzkich

Szczegóły informacji

ES-01 Uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie do Polski zwłok albo szczątków ludzkich

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2022-07-15 11:34:37

Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie.

Osoba kontaktowa

Mirosława Strzelecka

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 180 lub 95 777 01 43

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Pozwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie


ul. Lipowa 18a


pok. 203a, 205

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o pozwolenia na sprowadzenie do Polski zwłok/ szczątków ludzkich złożony przez uprawnioną osobę FORMULARZ ES-01.01
UWAGA! zgodnie z  art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wnioskodawcą może być: małżonek, krewni zstępni i wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci  w linii prostej do 1 stopnia
  • oświadczenie osoby o uprawnieniu do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich FORMULARZ ES-01.02 
  • oryginał pełnomocnictwa - w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż uprawniona do pochowania zwłok – wraz z dokumentem upoważniającym pełnomocnika do załatwiania wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z transportem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa i ich pochowaniem FORMULARZ ES-01.03
Do wglądu:
  • akt zgonu lub karta zgonu lub inny dokument urzędowy; stwierdzający zgon przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego bądź w tłumaczeniu potwierdzonym przez konsula RP (oryginał)
  • w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub karcie zgonu lub innym dokumencie stwierdzającym zgon do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a stawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz. 259 z późń. zm.)  również przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (oryginał )
UWAGA! Warunek ten dotyczy również zwłok i szczątków ludzkich powstałych ze spopielenia zwłok - zgodnie z §  6  rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007r. Nr 249 poz. 1866).

Opłaty

Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej.
Z opłaty skarbowej są zwolnieni małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Sulęcin prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej zezwolenie na przewóz zwłok nie może być wydane przed upływem 2 lat od daty zgonu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Apanowicz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-15 11:26:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-15 11:34:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 11:34:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
716 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony