ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ES-03 Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę SulęcińskiegoDrukuj informacjęSprawa: ES-03 Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego

Szczegóły informacji

ES-03 Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2022-07-15 11:48:45

Termin załatwienia

Starosta Sulęciński dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, Starosta Sulęciński wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność. O dokonaniu wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis Starosta Sulęciński informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.

Osoba kontaktowa

Marta Krawczyk

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 182 lub 95 777 0145

Adres e-mail

oswiata@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając wszystkie wymagane dokumenty.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie


ul. Lipowa 18a


pok. 203a, 205

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę Sulęcińskiego:
 1. stowarzyszenie zwykłe z przedstawicielem reprezentującym FORMULARZ ES-03.01
 2. stowarzyszenie zwykłe z zarządem FORMULARZ ES-03.02
 3. stowarzyszenie zwykłe z zarządem i komisją rewizyjną FORMULARZ ES-03.03
wraz z dokumentami:
 • regulamin działalności określający:
  1. nazwę stowarzyszenia zwykłego,
  2. cel lub cele,
  3. teren i środki działania,
  4. siedzibę,
  5. przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
  6. zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
  7. sposób nabycia i utraty członkostwa,
  8. sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd (patrz: FORMULARZ ES-03.02), dodatkowo określa w regulaminie działalności:
 1. tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu,
 2. kompetencje,
 3. warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej (patrz: FORMULARZ ES-03.03), dodatkowo określa w regulaminie działalności:
 1. tryb jego wyboru,
 2. uzupełniania składu,
 3. kompetencje,
 4. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (stowarzyszenie zwykłe zakładają co najmniej 3 osoby),
 5. protokół z zebrania członków założycieli.
UWAGA! Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Starosta Sulęciński nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Uwagi

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
Z uwagi na krótki termin rozpatrzenia wniosku prosimy przed złożeniem wniosku skonsultować przygotowane dokumenty z pracownikami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Apanowicz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-15 11:46:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-15 11:48:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 11:48:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony