ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ES-04 Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę SulęcińskiegoDrukuj informacjęSprawa: ES-04 Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego

Szczegóły informacji

ES-04 Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2022-07-15 11:54:54

Termin załatwienia

Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

Osoba kontaktowa

Marta Krawczyk

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 182 lub 95 777 0145

Adres e-mail

oswiata@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

Komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji wraz z wymaganymi dokumentami.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie


ul. Lipowa 18a


pok. 203a, 205

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych FORMULARZ ES-04.01
 • statut zawierający:
  1. nazwę, odróżniającą od innych klubów i stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
  2. siedzibę i teren działania,
  3. cele i sposoby ich realizacji,
  4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
  5. informację o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli podmiot przewiduje taką możliwość),
  6. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także ważności uchwał władz stowarzyszenia,
  7. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
  8. zasady wprowadzania zmian w statucie,
  9. sposób rozwiązywania się organizacji.
 • lista założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy obecnych na zebraniu założycieli
 • protokół z zebrania założycielskiego zawierający:
  1. uchwałę o przyjęciu statutu,
  2. uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego,
  3. uchwałę o wyborze zarządu lub przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numery PESEL),
  4. uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej, o ile statut przewiduje ten organ (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numery PESEL),
  5. podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Sulęcin prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.
UWAGA! Uczniowskie Kluby Sportowe są zwolnione z tej opłaty na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Wniosek za pośrednictwem starosty należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Uwagi

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Apanowicz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-15 11:54:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-15 11:54:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 11:54:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony