ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: GK-08 Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów Drukuj informacjęSprawa: GK-08 Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Szczegóły informacji

GK-08 Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Ogłoszono dnia: 2022-08-23 14:46:54

Termin załatwienia

Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

Osoba kontaktowa

Dariusz Matla

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 143 lub 95 777 01 24

Adres e-mail

starostwo@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

Wnioskodawca składa do organu (Starosty Sulęcińskiego) wniosek o przeprowadzenie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z wymaganymi opłatami.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie


ul. Lipowa 18a


pok. 106, 107, 109

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek - FORMULARZ GK-08
 2. Dowód wniesienia opłaty.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10,00 zł
Opłata za przedłożenie pełnomocnictwa - 17,00 zł
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Sulęcin prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.
Wnioskodawca ponosi koszty opracowania zlecanego w toku postępowania biegłemu (klasyfikatorowi). Opłata poniesiona w interesie strony przez organ nałożona w drodze postanowienia na właściciela (kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2021 r. poz. 735 Art. 262 oraz Art. 264).
 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Od wydanego postanowienia służy zażalenie do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Uwagi

Na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego (współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych) nieruchomości - należy podać oznaczenia ewidencyjne nieruchomości, tj. działkę, obręb. W przypadku, gdy gleboznawcza klasyfikacja gruntów była już wcześniej przeprowadzana na nieruchomości, należy wskazać powód żądania jej przeprowadzenia obecnie.
Z urzędu:
 1. na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
 2. na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
 3. na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
 4. na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
 5. po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
 6. po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Projekt ustalenia klasyfikacji opracowuje po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniona przez starostę (w miastach na prawach powiatu – prezydenta miasta) osoba posiadająca udokumentowane kwalifikacje do przeprowadzenia klasyfikacji gruntów zwana dalej klasyfikatorem;
 • W przypadku klasyfikacji przeprowadzonej na wniosek, starosta zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji;
 • W przypadku klasyfikacji przeprowadzanej z urzędu starosta zawiadamia właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji mogą być zgłaszane w okresie jego wyłożenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U.  2021 r. poz. 1990 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Sokołowska - z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-16 15:12:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-23 14:46:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-24 08:20:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony