ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: KO.T-09 Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczyDrukuj informacjęSprawa: KO.T-09 Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy

Szczegóły informacji

KO.T-09 Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2022-07-14 08:45:09

Termin załatwienia

Nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 130-133 lub 95 777 01 17-20

Adres e-mail

komunikacja@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne i wypisów (ilość wypisów zależy od ilości zgłoszonych pojazdów).

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o zmianę danych w zaświadczeniu na krajowe przewozy drogowe  FORMULARZ KO.T-09.01
 • wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem FORMULARZ KO.T-03.02
 • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa FORMULARZ KO.R-01.02 w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
UWAGA! W przypadku wniosku o zmianę zaświadczenia wydanego przez inny organ dodatkowo wymagane są:
 • kserokopia posiadanego zaświadczenia
 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym
 • do wglądu oryginał dowodu osobistego

Opłaty

Opłata za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) z powodu zmiany danych w nim  zawartych wynosi 25,00 zł za zaświadczenie i 10,00 zł za każdy wypis.
Opłata za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) w przypadku zgłoszenia  kolejnego pojazdu wynosi:
 • 25,00 zł za wymianę zaświadczenia,
 • 10,00 zł za wymianę każdego wypisu,
 • 100,00 zł za każdy kolejny pojazd.
Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie lub przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Sulęcinie: 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.
UWAGA! Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęńskiego.

Uwagi

Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania.
W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów należy złożyć stosowną informację.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrianna Banak-Hanebauer - Naczelnik Wydziału
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-14 08:43:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-14 08:45:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-14 08:45:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
632 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony