ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: KO.T-14 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich zakresuDrukuj informacjęSprawa: KO.T-14 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich zakresu

Szczegóły informacji

KO.T-14 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich zakresu

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2022-07-14 09:22:27

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 130-133 lub 95 777 01 17-20

Adres e-mail

komunikacja@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

Wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o wydanie uprawnień diagnosty FORMULARZ KO.T-13.01
  • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów
  • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
  • dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa FORMULARZ KO.R-01.02 w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
Do wglądu:
  • oryginał dowodu osobistego
  • oryginał zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów
  • oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego

Opłaty

Opłata za wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów wynosi 48,00 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie lub przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Sulęcinie: 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.
UWAGA! Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrianna Banak-Hanebauer - Naczelnik Wydziału
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-14 09:21:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-14 09:22:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-14 09:22:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony