ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: KO.T-15 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Drukuj informacjęSprawa: KO.T-15 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Szczegóły informacji

KO.T-15 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2022-07-14 09:29:06

Termin załatwienia

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 130-133 lub 95 777 01 17-20

Adres e-mail

komunikacja@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców FORMULARZ KO.T-15.01
 • dowód wpłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa FORMULARZ KO.R-01.02 w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wynosi 500,00 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie lub przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Sulęcinie: 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.
UWAGA! Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
 1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
  1. salę wykładową,
  2. pomieszczenie biurowe,
  3. plac manewrowy oraz
  4. pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
 2. zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
 3. posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrianna Banak-Hanebauer - Naczelnik Wydziału
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-14 09:28:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-14 09:29:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-14 09:29:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony