ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: BN-04 Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkęDrukuj informacjęSprawa: BN-04 Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę

Szczegóły informacji

BN-04 Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę

Wydział: Wydział Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2022-07-14 11:09:36

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

 Wniosek należy:
 1. wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin lub
 2. złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie lub
 3. wysłać w formie dokumentu elektronicznego (podpisanego elektronicznie) za pośrednictwem rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym e-Budownictwo.
Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego udostępniony jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (wymagane jest posiadanie skrzynki ePUAP)"
UWAGA! Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego udostępniony jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (wymagane jest posiadanie skrzynki ePUAP)

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 120-124 lub 95 777 01 12-4

Adres e-mail

starostwo@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie


ul. Lipowa 18a


pok. 103, 104, 105

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę FORMULARZ PB-3
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane FORMULARZ PB-5
 • zgoda właściciela obiektu budowlanego lub jej kopia
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków – w przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków
UWAGA! W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Gminy Sulęcin 

Opłaty

W zależności od zakresu wniosku, wysokość opłaty należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa, jeżeli roboty rozbiórkowe nie zostały rozpoczęte przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub roboty zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Harasimowicz - Naczelnik Wydziału Budownictwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-14 11:04:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-14 11:09:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-14 11:09:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
643 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony