ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: BN-06 Uzyskanie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Drukuj informacjęSprawa: BN-06 Uzyskanie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Szczegóły informacji

BN-06 Uzyskanie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Wydział: Wydział Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2022-07-14 11:32:09

Termin załatwienia

Niezwłocznie, a gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego – miesiąc.

Miejsce załatwienia

 Wniosek należy:
  1. wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin lub
  2. złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie lub
  3. wysłać w formie dokumentu elektronicznego (podpisanego elektronicznie) za pośrednictwem rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym e-Budownictwo.
Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego udostępniony jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (wymagane jest posiadanie skrzynki ePUAP)"
UWAGA! Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego udostępniony jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (wymagane jest posiadanie skrzynki ePUAP)

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 120-124 lub 95 777 01 12-4

Adres e-mail

starostwo@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie


ul. Lipowa 18a


pok. 103, 104, 105

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu FORMULARZ PB-11
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane FORMULARZ PB-5
  • zgoda dotychczasowego inwestora, który dokonał zgłoszenia FORMULARZ BN-06.01
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
UWAGA! W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Gminy Sulęcin. 

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Zgłoszenie można przenieść jeżeli pozostaje w obrocie prawnym, tj. jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym dokonano zgłoszenia lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Nie można przenieść zgłoszenia jeżeli budowa została zakończona.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Harasimowicz - Naczelnik Wydziału Budownictwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-14 11:30:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-14 11:32:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-14 11:32:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
567 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony