ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: BN-07 Uzyskanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanegoDrukuj informacjęSprawa: BN-07 Uzyskanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Szczegóły informacji

BN-07 Uzyskanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Wydział: Wydział Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2022-07-14 11:44:15

Termin załatwienia

Niezwłocznie, a gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego – miesiąc.

Miejsce załatwienia

 Wniosek należy:
  1. wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin lub
  2. złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie lub
  3. wysłać w formie dokumentu elektronicznego (podpisanego elektronicznie) za pośrednictwem rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym e-Budownictwo.
Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego udostępniony jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (wymagane jest posiadanie skrzynki ePUAP)"
UWAGA! Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego udostępniony jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (wymagane jest posiadanie skrzynki ePUAP)

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 120-124 lub 95 777 01 12-4

Adres e-mail

starostwo@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie


ul. Lipowa 18a


pok. 103, 104, 105

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego FORMULARZ PB-6
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli taki obowiązek wynika z ustawy o opłacie skarbowej
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo w postaci elektronicznej)
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
UWAGA! W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Gminy Sulęcin. 

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy  o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Harasimowicz - Naczelnik Wydziału Budownictwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-14 11:43:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-14 11:44:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-14 11:44:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony