ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: BN-10 Zgłoszenie budowy / wykonywania robot budowlanychDrukuj informacjęSprawa: BN-10 Zgłoszenie budowy / wykonywania robot budowlanych

Szczegóły informacji

BN-10 Zgłoszenie budowy / wykonywania robot budowlanych

Wydział: Wydział Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2022-07-14 14:34:20

Termin załatwienia

21 dni od daty doręczenia zgłoszenia

Miejsce załatwienia

Wniosek należy:
 1. wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin lub
 2. złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie lub
 3. wysłać w formie dokumentu elektronicznego (podpisanego elektronicznie) za pośrednictwem rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym e-Budownictwo.
Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego udostępniony jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (wymagane jest posiadanie skrzynki ePUAP)"
UWAGA! Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego udostępniony jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (wymagane jest posiadanie skrzynki ePUAP)

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 120-124 lub 95 777 01 12-4

Adres e-mail

starostwo@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia (milcząca zgoda) / decyzja administracyjna (sprzeciw do zgłoszenia)

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie


ul. Lipowa 18a


pok. 103, 104, 105

Wymagane Dokumenty

 • zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych FORMULARZ PB-2 lub zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego FORMULARZ PB-2a
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane FORMULARZ PB-5
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
 • szkice i rysunki
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi ustawami
 • opis robót budowlanych - rodzaj, zakres i sposób wykonywania
 • w przypadku zgłoszenia  budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego FORMULARZ PB-2a projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo w postaci elektronicznej).
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
UWAGA! W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Gminy Sulęcin. 

Opłaty

W zależności od zakresu zgłoszenia, wysokość opłaty należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Do budowy/wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Harasimowicz - Naczelnik Wydziału Budownictwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-14 14:32:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-14 14:34:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-14 14:34:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
870 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony