ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

BN-01 Rejestracja dziennika budowlanego

Wydział Budownictwa

BN-02 Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Wydział Budownictwa

BN-03 Uzyskanie pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa

BN-04 Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę

Wydział Budownictwa

BN-05 Uzyskanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę

Wydział Budownictwa

BN-06 Uzyskanie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Wydział Budownictwa

BN-07 Uzyskanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Wydział Budownictwa

BN-08 Uzyskanie zaświadczenia

Wydział Budownictwa

BN-09 Uzyskanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Wydział Budownictwa

BN-10 Zgłoszenie budowy / wykonywania robot budowlanych

Wydział Budownictwa

BN-11 Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa

BN-12 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydział Budownictwa

BN-13 Uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa

DZ-01 Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

DZ-02 Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

DZ-03 Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

DZ-04 Uzyskanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogi powiatowej

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

ES-01 Uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie do Polski zwłok albo szczątków ludzkich

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ES-02 Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ES-03 Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ES-04 Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ES-05 Wydanie wypisu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ES-06 Wypis z ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ES-07 Dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ES-08 Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ES-09 Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

GK-01 Uzyskanie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

GK-02 Udostępnienie danych z rejestru cen nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

GK-03 Uzyskanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

GK-04 Udostępnianie raportów tworzonych na podstawie bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

GK-05 Udostępnianie innych materiałów (np. kopia z zasobu)

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

GK-06 Udostępnianie danych z bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

GK-07 Zgłoszenie prac geodezyjnych

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

GK-08 Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

GN-01 Wydanie zaświadczenia dotyczącego wykreślenia wpisu w księdze wieczystej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

GN-02 Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

GN-03 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

KO.R-01 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej

Wydział Komunikacji

KO.R-02 Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej

Wydział Komunikacji

KO.R-03 Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny

Wydział Komunikacji

KO.R-04 Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji

KO.R-05 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty

Wydział Komunikacji

KO.R-06 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia

Wydział Komunikacji

KO.R-07 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego

Wydział Komunikacji

KO.R-08 Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Wydział Komunikacji

KO.R-09 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski

Wydział Komunikacji

KO.R-10 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia

Wydział Komunikacji

KO.T-01 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Wydział Komunikacji

KO.T-02 Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział Komunikacji

KO.T-03 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydział Komunikacji

KO.T-04 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym

Wydział Komunikacji

KO.T-05 Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy

Wydział Komunikacji

KO.T-06 Uzyskanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy lub wtórnika wypisu z tych dokumentów

Wydział Komunikacji

KO.T-07 Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy

Wydział Komunikacji

KO.T-08 Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy

Wydział Komunikacji

KO.T-09 Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy

Wydział Komunikacji

KO.T-10 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział Komunikacji

KO.T-11 Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób

Wydział Komunikacji

KO.T-12 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Wydział Komunikacji

KO.T-13 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Wydział Komunikacji

KO.T-14 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich zakresu

Wydział Komunikacji

KO.T-15 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydział Komunikacji

KO.T-16 Uzyskanie przedłużenie legitymacji instruktora nauki jazdy

Wydział Komunikacji

KO.T-17 Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy

Wydział Komunikacji

OŚ-01 Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

OŚ-02 Uzyskanie karty wędkarskiej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

OŚ-03 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

OŚ-04 Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

OŚ-05 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

OŚ-06 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska