ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 12

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 5144452
Rada Powiatu 45056
Zamierzenia rady powiatu 18953
Zawiadomienia o sesji 90773
Nagrania obrad sesji 20521
Komisje rady powiatu 1146
Komisja Spraw Społecznych 2972
Komisja Budżetu 2998
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2216
Komisja Rewizyjna 2257
Terminy posiedzeń komisji 9832
Interpelacje i zapytania 1966
PORTAL e-Sesja 0
Zarząd Powiatu 38828
Oświadczenia majątkowe 1438250
Jednostki organizacyjne powiatu 36468
BUDŻET I FINANSE 1061
Budżet Powiatu oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa 26220
Sprawozdania budżetowe 22355
Rachunki bankowe 547
Dług publiczny 10328
Sprawozdania finansowe 13143
Informacja o wykonaniu budżetu 57819
Sprawozdania z wykonania budżetu 4390
Opinie RIO 17957
Ciężary publiczne 502
Pomoc publiczna 514
Majątek publiczny 306
Procedura zbywania majątku 16191
Informacje dotyczące zbywania majątku 22796
Nieruchomości 550
Nieruchomości Powiatu Sulęcińskiego 3296
Nieruchomości Skarbu Państwa 5040
Konsultacje społeczne 716
Zasady przeprowadzania 5843
Informacja o prowadzonych konsultacjach 21303
Ankiety 491
Organizacje pozarządowe 603
Konsultacje organizacjami pozarządowymi 20632
Konkurs ofert 118038
Programy współpracy oraz sprawozdania 38576
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 6270
Statystyka zdawalności OSK 1024
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 30555
Osoby uprawnione, zasady i zakres udzielania pomocy 4244
Lokalizacja i harmonogramy pracy punktów 2015
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2125
Edukacja Prawna 4079
Informacje Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 0
Ostrzeżenia, komunikaty 52268
Biuro Rzeczy Znalezionych 47341
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
DOSTĘPNOŚĆ 2811
Koordynatorzy ds. dostępności, plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2190
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 874
Wideotłumacz 1425
Informacja o urzędzie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) 1009
Informacja o urzędzie w PJM 836
Informacja o urzędzie w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo 710
Deklaracja dostępności 5564
Geoportal 3945
Cyberbezpieczeństwo 3651
BIP - ARCHIWALNY 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Sulęciński 25056
Status prawny i tryb działania 17135
Informacje o powiecie 7094
Struktura własnościowa powiatu 2375
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 2431
Programy i strategie 33291
Raport o stanie powiatu 4195
Starostwo Powiatowe 27290
Dane teleadresowe 75624
Numery kont, dane do płatności 5159
Składanie skarg i wniosków 16738
Regulamin Organizacyjny 27178
Struktura organizacyjna 30958
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 3274
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania 2150
Zgłoszenia wewnętrzne 1272
Kodeks etyki 1176
Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko 212466
Aktualne 78852
W toku 57575
Wyniki 583823
Załatw sprawę 85728
Sprawy 39214
Wydziały 84822
Dyżury Aptek 10750
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 19191
Tablica Informacyjna 312077
Zamówienia publiczne 611298
Aktualne 444883
W toku 391042
Wyniki 451151
Archiwalne 390847
Wyniki innych postępowań 376232
poniżej 30 tys. euro 6332
Plan postępowań 10001
Platforma zakupowa 1811
Przetargi 225484
Zapytania ofertowe 178694
Rejestr Zgłoszeń Budowy 141416
Rejestr Informacji o Środowisku 1995012
Wykaz petycji 15642
Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach 1737
Wykaz Petycji - archiwum 38281
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 9301
Administrowanie danymi osobowymi 12942
Rejestr zbiorów danych osobowych 2186
Ponowne wykorzystywanie 9320
Kontrole 5257
Kontrola Instytucjonalna 3344
Regulamin 1484
ROK 2023 582
ROK 2022 1979
ROK 2021 1008
ROK 2020 5737
ROK 2019 8138
ROK 2018 9792
Kontrola zarządcza 1621
ROK 2011 2939
Oświadczenie o stanie kontroli 359
ROK 2012 2371
Oświadczenie o stanie kontroli 369
ROK 2013 1
Oświadczenie o stanie kontroli 2612
ROK 2014 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2623
ROK 2015 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2671
ROK 2016 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2735
ROK 2017 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2952
ROK 2018 2281
ROK 2019 1482
ROK 2020 1303
ROK 2021 968
ROK 2022 803
Plan kontroli OSK 911
WYBORY 7353
Wybory samorządowe 2024 28
Kalendarz wyborczy 2
Okręgi wyborcze 59
Wybory samorządowe 2018 69
Kalendarz Wyborczy 0
Akty prawne 0
Statystyki - powiat sulęciński 0
Dokumenty do pobrania 354
Okręgi wyborcze 1168
Obwody do głosowania 933
Informacje Komisarza Wyborczego 432
Powiatowa komisja wyborcza 2616

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4387270
Redakcja biuletynu 9253
Mapa serwisu 8412
Instrukcja obsługi BIP 4349
Statystyki 8194
Kontakt 156133
« powrót do poprzedniej strony