ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 4822579
Rada Powiatu 41632
Zamierzenia rady powiatu 16412
Zawiadomienia o sesji 83251
Nagrania obrad sesji 10814
Komisje rady powiatu 1000
Komisja Spraw Społecznych 2458
Komisja Budżetu 2583
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1813
Komisja Rewizyjna 1841
Terminy posiedzeń komisji 7310
Interpelacje i zapytania 1430
PORTAL e-Sesja 0
Zarząd Powiatu 35453
Oświadczenia majątkowe 1375107
Jednostki organizacyjne powiatu 33403
BUDŻET I FINANSE 1055
Budżet Powiatu oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa 19317
Sprawozdania budżetowe 15549
Rachunki bankowe 444
Dług publiczny 6910
Sprawozdania finansowe 9218
Informacja o wykonaniu budżetu 51319
Sprawozdania z wykonania budżetu 3514
Opinie RIO 12800
Ciężary publiczne 406
Pomoc publiczna 407
Majątek publiczny 306
Procedura zbywania majątku 13959
Informacje dotyczące zbywania majątku 20428
Nieruchomości 454
Nieruchomości Powiatu Sulęcińskiego 2192
Nieruchomości Skarbu Państwa 3378
Konsultacje społeczne 716
Zasady przeprowadzania 5318
Informacja o prowadzonych konsultacjach 17407
Ankiety 379
Organizacje pozarządowe 603
Konsultacje organizacjami pozarządowymi 17353
Konkurs ofert 112203
Programy współpracy oraz sprawozdania 31706
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 4743
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 16958
Osoby uprawnione, zasady i zakres udzielania pomocy 2451
Lokalizacja i harmonogramy pracy punktów 1382
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 1394
Edukacja Prawna 1277
Informacje Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 0
Ostrzeżenia, komunikaty 25355
Biuro Rzeczy Znalezionych 42672
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
DOSTĘPNOŚĆ 1086
Koordynatorzy ds. dostępności, plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1355
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 533
Wideotłumacz 1029
Informacja o urzędzie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) 624
Informacja o urzędzie w PJM 491
Informacja o urzędzie w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo 377
Deklaracja dostępności 3901
Geoportal 2180
Cyberbezpieczeństwo 654
BIP - ARCHIWALNY 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Sulęciński 25031
Status prawny i tryb działania 13236
Informacje o powiecie 5909
Struktura własnościowa powiatu 1950
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 2043
Programy i strategie 29218
Raport o stanie powiatu 2807
Starostwo Powiatowe 27283
Dane teleadresowe 67471
Numery kont, dane do płatności 3607
Składanie skarg i wniosków 15632
Regulamin Organizacyjny 25266
Struktura organizacyjna 28871
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2737
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania 1710
Zgłoszenia wewnętrzne 866
Kodeks etyki 674
Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko 200847
Aktualne 76787
W toku 55951
Wyniki 527134
Załatw sprawę 64978
Sprawy 26150
Wydziały 73975
Dyżury Aptek 7110
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 9911
Tablica Informacyjna 268084
Zamówienia publiczne 578868
Aktualne 420241
W toku 366394
Wyniki 424174
Archiwalne 364179
Wyniki innych postępowań 353697
poniżej 30 tys. euro 5358
Plan postępowań 5973
Platforma zakupowa 1204
Przetargi 209367
Zapytania ofertowe 173251
Rejestr Zgłoszeń Budowy 129552
Rejestr Informacji o Środowisku 1836141
Wykaz petycji 8993
Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach 896
Wykaz Petycji - archiwum 33828
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 7392
Administrowanie danymi osobowymi 9474
Rejestr zbiorów danych osobowych 2081
Ponowne wykorzystywanie 6771
Kontrole 3453
Kontrola Instytucjonalna 2787
Regulamin 1149
ROK 2023 247
ROK 2022 860
ROK 2021 659
ROK 2020 3756
ROK 2019 5935
ROK 2018 7633
Kontrola zarządcza 1261
ROK 2011 2274
Oświadczenie o stanie kontroli 278
ROK 2012 1834
Oświadczenie o stanie kontroli 282
ROK 2013 1
Oświadczenie o stanie kontroli 2014
ROK 2014 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2025
ROK 2015 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2062
ROK 2016 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2132
ROK 2017 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2280
ROK 2018 1738
ROK 2019 998
ROK 2020 817
ROK 2021 507
ROK 2022 298
Plan kontroli OSK 256
WYBORY 5786

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4171327
Redakcja biuletynu 7514
Mapa serwisu 6542
Instrukcja obsługi BIP 2428
Statystyki 6864
Kontakt 135593
« powrót do poprzedniej strony