Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 4980322
Rada Powiatu 44010
Zamierzenia rady powiatu 18021
Zawiadomienia o sesji 88056
Nagrania obrad sesji 17159
Komisje rady powiatu 1080
Komisja Spraw Społecznych 2791
Komisja Budżetu 2847
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2081
Komisja Rewizyjna 2125
Terminy posiedzeń komisji 8604
Interpelacje i zapytania 1754
PORTAL e-Sesja 0
Zarząd Powiatu 37621
Oświadczenia majątkowe 1411571
Jednostki organizacyjne powiatu 35498
BUDŻET I FINANSE 1058
Budżet Powiatu oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa 23825
Sprawozdania budżetowe 20061
Rachunki bankowe 508
Dług publiczny 9071
Sprawozdania finansowe 11965
Informacja o wykonaniu budżetu 55482
Sprawozdania z wykonania budżetu 4074
Opinie RIO 16224
Ciężary publiczne 464
Pomoc publiczna 466
Majątek publiczny 306
Procedura zbywania majątku 15583
Informacje dotyczące zbywania majątku 22077
Nieruchomości 516
Nieruchomości Powiatu Sulęcińskiego 2844
Nieruchomości Skarbu Państwa 4380
Konsultacje społeczne 716
Zasady przeprowadzania 5641
Informacja o prowadzonych konsultacjach 20147
Ankiety 456
Organizacje pozarządowe 603
Konsultacje organizacjami pozarządowymi 19566
Konkurs ofert 116085
Programy współpracy oraz sprawozdania 36387
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 5718
Statystyka zdawalności OSK 216
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 26077
Osoby uprawnione, zasady i zakres udzielania pomocy 3600
Lokalizacja i harmonogramy pracy punktów 1740
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 1873
Edukacja Prawna 3050
Informacje Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 0
Ostrzeżenia, komunikaty 42799
Biuro Rzeczy Znalezionych 45908
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
DOSTĘPNOŚĆ 2387
Koordynatorzy ds. dostępności, plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1925
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 756
Wideotłumacz 1282
Informacja o urzędzie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) 888
Informacja o urzędzie w PJM 728
Informacja o urzędzie w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo 581
Deklaracja dostępności 5045
Geoportal 3320
Cyberbezpieczeństwo 3108
BIP - ARCHIWALNY 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Sulęciński 25041
Status prawny i tryb działania 15759
Informacje o powiecie 6661
Struktura własnościowa powiatu 2217
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 2291
Programy i strategie 31791
Raport o stanie powiatu 3686
Starostwo Powiatowe 27287
Dane teleadresowe 72705
Numery kont, dane do płatności 4566
Składanie skarg i wniosków 16300
Regulamin Organizacyjny 26582
Struktura organizacyjna 30189
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 3064
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania 1996
Zgłoszenia wewnętrzne 1133
Kodeks etyki 996
Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko 205577
Aktualne 77611
W toku 56696
Wyniki 559572
Załatw sprawę 77168
Sprawy 34022
Wydziały 80119
Dyżury Aptek 9446
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 16123
Tablica Informacyjna 296598
Zamówienia publiczne 599197
Aktualne 434089
W toku 379594
Wyniki 439678
Archiwalne 380097
Wyniki innych postępowań 366480
poniżej 30 tys. euro 5881
Plan postępowań 8474
Platforma zakupowa 1598
Przetargi 219045
Zapytania ofertowe 176565
Rejestr Zgłoszeń Budowy 136281
Rejestr Informacji o Środowisku 1929915
Wykaz petycji 13380
Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach 1453
Wykaz Petycji - archiwum 36869
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 8743
Administrowanie danymi osobowymi 11901
Rejestr zbiorów danych osobowych 2148
Ponowne wykorzystywanie 8756
Kontrole 4602
Kontrola Instytucjonalna 3159
Regulamin 1366
ROK 2023 473
ROK 2022 1546
ROK 2021 870
ROK 2020 5062
ROK 2019 7303
ROK 2018 9046
Kontrola zarządcza 1518
ROK 2011 2702
Oświadczenie o stanie kontroli 324
ROK 2012 2169
Oświadczenie o stanie kontroli 338
ROK 2013 1
Oświadczenie o stanie kontroli 2415
ROK 2014 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2424
ROK 2015 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2462
ROK 2016 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2533
ROK 2017 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2756
ROK 2018 2081
ROK 2019 1309
ROK 2020 1117
ROK 2021 807
ROK 2022 635
Plan kontroli OSK 659
WYBORY 6838

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4273239
Redakcja biuletynu 8748
Mapa serwisu 7909
Instrukcja obsługi BIP 3808
Statystyki 7803
Kontakt 147369