ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2016-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2016-03-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowania dokumentacji geodezyjnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 117.9 KiB)
 • wrór oświadczenia o spełnieniu warunków ( ) (DOCX, 114.5 KiB)
 • wzór oświadczenia o brak podstaw do wykluczenia (DOCX, 116.2 KiB)
 • wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 115.2 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 111.7 KiB)
 • Wykaz usług (PDF, 29.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 270.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 85.5 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2016-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2016-02-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Sulęcińskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 312.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 36.4 KiB)
 • Formularz ofertowy (XLSX, 11.7 KiB)
 • wynik (XLS, 28 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2015-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sfinansowanie zobowiązań Powiatu poprzez przejęcie długu w kwotach 8 560 000,00 zł oraz 8 300 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 89.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 25.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu UE (PDF, 149.3 KiB)
 • Zał. 1a do SIWZ Formularz oferty przetargowej (DOCX, 39.8 KiB)
 • Zał. 1b do SIWZ Formularz oferty przetargowej (DOCX, 39.7 KiB)
 • Zał. 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy (DOCX, 21.8 KiB)
 • Zał. 3 do SIWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (DOCX, 21.6 KiB)
 • Zał. 4 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 22.1 KiB)
 • Zał. 5a do SIWZ Wzór umowy dla Zadania nr 1 (DOCX, 43.7 KiB)
 • Zał. 5b do SIWZ Wzór umowy dla Zadania nr 2 (DOCX, 44.2 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 148 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 134.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 32.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 719.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 (RAR, 532.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 96.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 98.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 422.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 136.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 143 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 548.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 541.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 (PDF, 336.1 KiB)
 • Załącznik nr 13 (PDF, 349.2 KiB)
 • Załącznik nr 14 (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 2.7 MiB)
 • Sprawozdania finansowe - załącznik nr A (RAR, 790.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 564.6 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2015-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych na terenie powiatu sulęcińskiego (zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r. Nr 208 poz. 1240 ze zmianami)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 87.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 58 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOCX, 117.6 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2015-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Termomodernizacja budynku/ów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie’’
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 459 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 2 (RAR, 61.4 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 3 (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 4 (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 5 (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 6 (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 7 (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 8 (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 9 (RAR, 265.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 10 (PDF, 218.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 60.4 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2015-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie gmin Krzeszyce, Słońsk, Sulęcin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Formularz ofertowy (DOCX, 118 KiB)
 • wrór oświadczenia o spełnieniu warunków ( ) (DOCX, 114.4 KiB)
 • wzór oświadczenia o brak podstaw do wykluczenia (DOCX, 116.3 KiB)
 • wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 115.2 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 117.1 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 114.9 KiB)
 • Warunki techniczne (RAR, 111.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 704.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 13.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 97.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 989.3 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2015-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowania dokumentacji geodezyjnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 13 KiB)
 • SIWZ (PDF, 669.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 118 KiB)
 • wzór oświadczenia o spełnieniu warunków ( ) (DOCX, 114.4 KiB)
 • wzór oświadczenia o brak podstaw do wykluczenia (DOCX, 115.9 KiB)
 • wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 115.1 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 110.9 KiB)
 • Wykaz usług (PDF, 29.4 KiB)
 • Terminarz postępowania (XLSX, 10.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 444.4 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2015-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie gminy Torzym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 11 KiB)
 • SIWZ (PDF, 643.4 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 117.9 KiB)
 • wrór oświadczenia o spełnieniu warunków ( ) (DOCX, 114.5 KiB)
 • wzór oświadczenia o brak podstaw do wykluczenia (DOCX, 116.2 KiB)
 • wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 115.2 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 117.3 KiB)
 • Warunki techniczne (RAR, 70.3 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 229.3 KiB)
 • Opis projektu technicznego (PDF, 1.3 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 205.2 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2015-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2015-02-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F ul. Skwierzyńska w Lubniewicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 118.9 KiB)
 • Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków ( ) (DOCX, 114.5 KiB)
 • wzór oświadczenia o brak podstaw do wykluczenia (DOCX, 115.9 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOCX, 115.7 KiB)
 • wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 115.1 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 176.4 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (RAR, 7.8 MiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 115.3 KiB)
 • Wykaz narzędzi (DOC, 31 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 455 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 27.1 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 (PDF, 220.8 KiB)
 • Formularz ofertowy zmieniony (DOCX, 119 KiB)
 • Wykaz osób zmieniony (DOCX, 115.6 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (PDF, 1.3 MiB)
 • WYJAŚNIENIE NR 1 (PDF, 120.4 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 (PDF, 44.6 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - zmieniona (PDF, 2.7 MiB)
 • Przedmiar robór - zmieniony (PDF, 73.4 KiB)
 • Kosztorys ofertowy zmieniony (PDF, 73.8 KiB)
 • WYJAŚNIENIE NR 2 (PDF, 55.9 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 (PDF, 44.4 KiB)
 • Przedmiar robór - zmieniony 2 (PDF, 73.4 KiB)
 • Kosztorys ofertowy zmieniony 2 (PDF, 73.8 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 53.2 KiB)
 • Modyfikacja nr 4 (PDF, 48.7 KiB)
 • Przedmiar robót zmieniony 3 (PDF, 73.3 KiB)
 • Kosztorys ofertowy zmieniony 3 (PDF, 73.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 114.4 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2015-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2015-01-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Stanicy Rybackiej wraz z zapleczem socjalno-szkoleniowym i infrastrukturą towarzyszącą
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 165 KiB)
 • Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków ( ) (DOC, 150 KiB)
 • wzór oświadczenia o brak podstaw do wykluczenia (DOC, 159.5 KiB)
 • wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 151 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (RAR, 3.3 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 231.5 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 536 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 15.9 KiB)
 • WYJAŚNIENIE NR 1 (PDF, 54.6 KiB)
 • WYJAŚNIENIE NR 2 (PDF, 641 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 (PDF, 85.3 KiB)
 • Przedmiar zmieniony (PDF, 581.8 KiB)
 • Dokumentacja techniczna zmieniona (RAR, 752.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTML, 1.8 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 (PDF, 240.4 KiB)
 • WYJAŚNIENIE NR 3 (PDF, 80.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 111.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji